Tehát ahogy ígértük, itt vannak a javaslataink.
Igyekeztünk a legfontosabb témákat felvetni.
Biztos nem hiánytalan, de azért sok fórumról, gyűlésről, hozzászólásból építettük fel.
A pártok egy oldalra sűrített pontokkal, szakkönyvekkel, és egy kísérőlevéllel együtt kapják meg, amiben a szabályokat is leírjuk.
Az újságíróknak a helyszínre visszük nyomtatott formában.
Olvasgassátok... :)

1. Állami és kormányzati szerepvállalást a kerékpározás népszerűsítésében!

Számtalan aktivista dolgozik azon, hogy a kerékpározást népszerűsítse. Szabadidejüket, pénzüket nem kímélve tartják karban a kerékpárutakat, próbálnak bekerülni a médiába, tömegrendezvényeket szerveznek és az internetet is egyre hatékonyabban használják. Közreműködésük nyomán egyetlen év alatt megduplázódott a kerékpárral közlekedők száma. A lelkesedés ellenére lehetőségeik végesek, miközben az ügy amit szolgálnak nyomasztó közlekedési, egészségügyi és társadalmi problémákat érint.

Szükséges intézkedések:

Támogassák a kerékpározás országos népszerűsítését!
Elsősorban a civil szervezetek térítésmentes közreműködésével elkészülő profi, társadalmi célú hirdetésekre, szemléletformáló kampányokra van szükség.

Rendszeres forgalomszámlálási és statisztikai (KSH) adatokra van szükségünk!
A kerékpározás népszerűsítésével kapcsolatos - akár önökkel közös - munkánk eredményességéről, a kerékpározás terjedésének üteméről, és közlekedési szokásainkról szeretnénk ily módon visszajelzést kapni.

Kormányváltásoktól függetlenül állandósuljon a kerékpáros miniszteri biztosi poszt!
Jogkörei és forrásai bővüljenek, és lehetőleg ne pártpolitikus legyen, hanem a kerékpáros civil szervezetek delegáljanak arra alkalmas személyt.

Magyarország komoly rendezvényekkel kapcsolódjon az Európai Autómentes Naphoz!
Időzítsenek ekkorra országos kampányt a kerékpározás és tömegközlekedés, illetve ezek kombinációinak népszerűsítésére. Ha esik, ha fúj, ilyenkor parlamenti képviselők, politikusok s a miniszterelnök is üljön kerékpárra. Bármilyen hasznos, és nyugati példákkal alaposan alátámasztható egy ügy, a szemléletváltásért folytatott magányos harc nagyon nagy teher a civil szervezeteknek. Osztozzunk benne!

Váljon az általános iskolai környezeti nevelés részévé a kerékpáros közlekedés oktatása!
Ez a közlekedési szabályok, és gyakorlati ismeretek elsajátításán túl térjen ki a kerékpáros közlekedés előnyeinek, és társadalmi hasznának ismertetésére is. Mindez váljon a NAT részévé.

2. Radikális forgalomcsillapítást a lakónegyedekben és belvárosokban!

Tarthatatlan, hogy a közösségi terek szinte kizárólagos célja a hatékony és gyors közlekedés. Európai példák meghonosításával, és újabbak alkalmazásával a lakóhelynek – még ha a belvárosban van is – alkalmassá kell válnia a szabadidő eltöltésére, hétvégi pihenésre is. Az eleinte nagy ellenállást kiváltó forgalomcsillapítási programok később az ingatlanok felértékelődését, a városi turizmus erőteljes fejlődését, és a városlakók közérzetének javulását hozzák magukkal. Elfogadhatatlan állapot, hogy egy budapesti lakos 3 évet veszít életéből a légszennyezés miatt.

Szükséges intézkedések:

Sebességkorlátozást a főútvonalakon kívül eső útszakaszokon!
Autóval megtett útjaink töredéke esik ezeken kívülre, miközben a gyalogos és kerékpáros balesetek többsége itt történik. Hogy a gyerekek biztonságosan eljussanak, elkerékpározzanak az iskolába, első számú akadálya a kis utcákra is érvényes 50-es sebességkorlát. Berlinben a főútvonalak kivételével általánosan 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben.

Forgalomcsillapítási intézkedéseket a belvárosban!
Fizető közlekedési övezetek mielőbbi kialakítására van szükség (dugóadó). Ezek bevételeit fordítsák a tömegközlekedés fejlesztésére. A felszabaduló parkoló- és forgalmi sávok helyét villamosvágányok, buszsávok, kerékpársávok és zöld felületek létesítésére használják fel. Növeljék a gyalogos/kerékpáros zónákat, illetve kezdjenek újak kialakításába. Indítsanak parkolóház-programot a parkolásra használt felületek közösségi felhasználása és kizöldítése érdekében. Ennek célja még véletlenül se a parkolóhelyek számának növelése legyen, mert ez csak újabb gépjárműveket vonzana a belvárosba. A járdákon parkolást szorítsák vissza. Legyen a járda a gyalogosoké!

3. Az akadálymentesítéshez hasonlóan kötelező kerékpár tárolási lehetőségeket!

Külföldi felmérések, és hazai tapasztalatok szerint a kerékpáros közlekedés erős gátja a biztonságos és kulturált kerékpár tárolási lehetőségek hiánya.

Szükséges intézkedések:

Rendelkezzenek építési jogszabályok a megfelelő méretű kerékpártároló helységek kialakításáról is!
Ne legyünk az erkélyeken tárolt biciklik városa!

Kötelezzék a közintézmények üzemeltetőit kerékpártárolók kihelyezésére! Hivatalok, iskolák, egyetemek, kereskedelmi és szórakoztató központok esetében hasonló szabályozásra van szükség. Ennek életbelépése után célszerű az akadálymentesítési határidőhöz hasonlóan, záros határidőn belül kötelezni a fenti épületek üzemeltetőit a kerékpártárolók kihelyezésére.

Fordítsanak nagyobb figyelmet a tömegközlekedés és kerékpározás kombinációját választók igényeinek kiszolgálására!
A metróállomásokra, nagyobb tömegközlekedési csomópontokra, vasútállomásokra érdemes komolyabb méretű tárolókat is telepíteni. Bővítsék a kerékpár szállítási lehetőségeket.

Ne kerékpártámaszokat, hanem lakatolására is alkalmas kerékpártárolókat helyezzenek ki!
Az elhelyezés során legyen elsőszámú szempont a tárolt kerékpárok biztonsága, és az „átszállásra” fordított utazási idő csökkentése.

4. Szűnjön meg a kerékpárral munkába járók hátrányos megkülönböztetése!

Az egyéni autós közlekedéssel, és a tömegközlekedéssel szemben a kerékpáros közlekedés semmilyen káros anyag kibocsátással, közlekedési és zajterheléssel nem jár. Nyilvánvaló társadalmi haszna ellenére az ilyen utazási módot választó adófizetőt hátrányos megkülönböztetés éri, mivel csak az élvezhet bizonyos adókedvezményeket, aki autót vezet (karbantartási átalány, üzemanyag fogyasztás) vagy bérletet vásárol (munkáltatói hozzájárulás).

Szükséges intézkedések:

Vasúton utazva a kerékpár havijegye is legyen kifizettethető a munkáltatóval!

További lehetőség, hogy az autók esetében kilométerenként megállapított adómentes karbantartási általány, vagy annak bizonyos százalékában megállapított összeg illesse meg a kerékpárosokat is. Természetesen a hátrányos megkülönböztetés megszüntetése érdekében tett egyéb módozatokat is elképzelhetőnek tartunk.

5. Átgondolt, és folyamatos kerékpáros úthálózat fejlesztést!

Az utóbbi 15-20 évben – jórészt külföldi példák alapján – ugyan beindult egy nagyon lassú, összehangolatlan, lazán és életszerűtlenül szabályozott kerékpárút építés, de a jelentős kiadásokkal létesülő utak kialakítása során állandó probléma, hogy figyelmen kívül hagyják az időközben felhalmozódott nyugat-európai, és hazai tapasztalatokat. Jellemzően balesetveszélyes, rossz anyagú, beláthatatlan, gyengén jelzett, felesleges távolságok megtételére kényszerítő, mégis drága utak épülnek. A már átadott utak gazdátlanok, karbantartásukkal, takarításukkal, útjeleivel senki sem törődik, így az sem ritka, hogy maga a természet hódítja vissza őket a közlekedőktől. Egy autóút esetében ez elképzelhetetlen.

Szükséges intézkedések:

Elengedhetetlen a tervszerű úthálózat fejlesztése!
Törvényben meghatározott határidőre kötelezően készüljenek országos, megyei, és legalább megyeszékelyeket érintő kerékpárút fejlesztési tervek. Ezek elkészítésébe vonják be a kerékpáros civil szervezeteket is. Az adott határidő után csak olyan település kaphasson bármilyen útépítésre állami forrást, aki rendelkezik kerékpáros tervvel.

Minden jelentős útfelújítás, vagy útépítés során legyen kötelező megvizsgálni, az érintett útszakaszon létesíthető e kerékpársáv, vagy út!
Amennyiben az adott útszakasz része a fent említett, kidolgozott kerékpárút hálózati tervnek, úgy ne lehessen azt a szakaszt kerékpárút/sáv létesítése nélkül átadni. Ezzel az eljárással a szokásosnak akár töredékére csökkenhetnek a létesítési költségek, hiszen nem kell külön tervezés, minimális az anyag felhasználási többlet, a gépek és munkások pedig már kint vannak az egyébként is zajló útépítés miatt.

Határozzák meg költségvetési szinten a kerékpárút fejlesztésekre fordítható összeget, a közúthálózat fejlesztésére fordított kiadások fix 3% százalékában! Fontos ide vonatkozó adat, hogy 1 km autópálya árából hozzávetőleg 100 km kerékpárút, vagy 150-200 km kerékpársáv létesíthető. A kettőt összehasonlítva az utóbbi jóval több ember közlekedési igényeit elégíti ki.

Létesüljön kerékpárútalap!
Ebbe a fent említett összeg évente kerüljön bele, majd pályázati rendszerben, illetve kormányzati döntéssel váljon onnan lehívhatóvá. Az alap forrásait növelheti az üzemanyag forgalmazásból származó állami bevételek egy bizonyos ezreléke is. A gépjármű-, vagy közúthasználathoz kötődő források azért is fontosak, mert a jelenlegi tendenciák hosszú távon önerősítő folyamatként hatnak a kerékpáros- illetve tömegközlekedés sorvadására, ami komoly egészségügyi, forgalomszervezési, városfejlesztési problémákat, így végső soron pénzügyi kiadásokat okozhat a jövőben.

Lakott területen kívül különálló kerékpárutak, míg a város és községhatárokon belül sokkal olcsóbb és ott jóval biztonságosabb kerékpársávok létesüljenek! Kerüljék a gyalogos közlekedés terhére kialakított kerékpárutakat. A kerékpározás nem a gyaloglás alternatívája!

A modern úthálózat kialakításához elengedhetetlen a mérnökképzés!
Legyen hangsúlyos tananyag az útépítő és várostervező mérnökök képzésében a kerékpárút technika, de fordítsanak gondot rendszeres továbbképzésükre is.

Ne legyenek gazdátlan kerékpárutak!
Az elkészült kerékpárutak és sávok feletti üzemeltetési, karbantartási feladatokat és kötelezettségeket az autóutakhoz hasonló, egyértelmű rendelkezésekkel jelöljék ki.

6. Multifunkcionális kerékpáros központokat a megyeszékhelyekre!

Magyarországon még csak kisebb kezdeményezések vannak erre, de Nyugat-Európában bevált fogás a kerékpáros közlekedés fejlesztésére. Ilyen központok létrehozása rendkívül összetett, sok közigazgatási területet érintő feladat. A civil szervezetek erejét ugyan meghaladja, de állami segítséggel komoly létesítmények hozhatók létre.

Szükséges intézkedések:

A megyeszékhelyeken, illetve a fővárosban alakítsanak ki olyan multifunkcionális központokat, melyek alkalmasak a kerékpáros turizmus, és egyéb igények kielégítésére!
A tipikus kerékpáros központ nemzetközi pályaudvar és tömegközlekedési-, illetve kerékpáros csomópont közelében fekszik. Helyet adhat a kerékpáros sportszövetségeknek, esetleg civil szervezeteknek, alkalmas a hétköznapi – esetleg holtszezoni – tömeges kerékpártárolásra, téli – esetleg egész éves – edzési lehetőséget, szervízelési és kölcsönzési szolgáltatásokat nyújt, diákokat fogadhat (népszerűsítés, KRESZ oktatás) és sport, művészeti, kiadói, kiállítási, közösségi és szabadidős funkciókkal népszerűsítheti a városi és turisztikai célú kerékpározást. Sőt, akár kerékpáros turistaszállás és információs központ is lehet. Természetesen vállalkozási alapon. A budapesti városi kerékpárosok például évek óta álmodoznak a Népstadion területén fekvő, teljesen lepusztult állapotú régi kerékpáros fellegvár, a Millenáris velodróm ilyen irányú hasznosításáról.

7. Komoly állami, és közigazgatási szerepvállalást az autómentes napon!

Évről évre több város csatlakozik az EU által kezdeményezett szeptember 22-i Európai Autómentes Naphoz. Az elmúlt években több magyar város is akciókat hirdetett, ugyanakkor ezek igen mérsékelt hatást értek el. Jellemző, hogy az első érezhető, 15-20%-os forgalomcsökkenés a tavalyi, több mint húszezres budapesti kerékpáros felvonulás alkalmával volt, és ez is inkább azért, mert a sofőrök tartottak a felvonulás alatt kialakuló esti dugóktól. Eközben minden magyar városban rendületlenül nő az egyéni autós közlekedést választók aránya, és rohamosan csökken a tömegközlekedők száma, így a közlekedési vállalatok működési deficitje is emelkedik. Ez komoly kárt okoz a városoknak, hiszen az emberek a közlekedési terhelés miatt az agglomerációba költöznek, majd onnan még hosszabb úton autóznak naponta a munkahelyükre, tovább erősítve azt a folyamatot ami miatt elköltöztek. Az évek óta tartó, több területen is (egészségügy, szuburbanizáció, útépítések, tömegközlekedési deficit, városrehabilitáció, átlagéletkor csökkenés) rendkívül költséges közlekedéspolitikai defenzívát célszerű a sokkal kevesebbe kerülő szemléletváltással, esetleg bevételt is hozó forgalomkorlátozásokkal megállítani.

Szükséges intézkedések:

Határozott kiállásra van szükség az autómentes város koncepciója mellett!
Ez közös, és már a közeljövőben akuttá váló problémánk, ezért nem tartható az a gyakorlat, hogy csak civil szervezetek vesznek részt a szemléletformálásban. Sokat javítana a helyzeten, ha a polgármesterek, a közlekedési miniszter, esetleg a miniszterelnök is előre kérné az autóval munkába járókat, hogy aznap a tömegközlekedést, vagy kerékpárjukat használják, és maguk is tegyenek így. Ez annál is inkább érdekük, mert az egyszer elkerülhetetlen korlátozó intézkedések bevezetésének idejére a lakosság is tájékozottabb lesz, és könnyebben elfogadja azokat.

Vegyünk át európai példákat!
Készüljenek társadalmi célú hirdetések, legyen ingyenes a tömegközlekedés érvényes forgalmi és jogosítvány felmutatásával, természetesen sűrített menetrend mellett. Vonják be a kampányba a felsőoktatási intézményeket és iskolákat, valamint szervezzenek egész napos, vagy délutáni programokat az utcákra.

8. Növeljék a kerékpáros közlekedés biztonságát!

Míg a gépjármű közlekedés esetében állandó statisztikákat vezetnek a halálokokról, balesetekről, veszélyes útvonalakról, majd ezekre a közlekedési rend és KRESZ szabályok módosításával reagálnak, addig nem történik meg ugyanez a kerékpáros balesetekkel. Így fordulhat elő többek között az is, hogy olyan típusú kerékpárutak épülnek éveken keresztül, amikről már az első évben kiderült, hogy több és súlyosabb baleset éri rajta a kerékpárosokat, mint az autóforgalommal együtt biciklizve.

Szükséges intézkedések:

Készüljenek átfogó és regionális baleseti statisztikát!
Ezek alapján hatékony forgalomtechnikai, és szabályzó intézkedésekkel folyamatosan csökkenthető a balesetek száma.

Ne változtassanak szabályokat a kerékpáros szervezetek véleményezése nélkül!
Ne szülessenek a gyakorlatban életképtelen, betarthatatlan, vagy komolytalan szabályok, mint például az egyébként KRESZ szerint előírt, de be nem tartatott kerékpár kivilágításon túl kötelezővé tett láthatósági mellény viselete.

Közlekedésbiztonsági akciók!
Akár a kerékpáros szervezetekkel közösen, vagy a civilek figyelemfelkeltő akcióinak rendőrségi támogatásával (esti hátsólámpa osztás kerékpárutakon, kerékpárútra parkoló autók kampányszerű büntetése).

Legyen kötelező, és azonnal elvégzendő feladat a kerékpárutakhoz kapcsolódó útjelzések karbantartása, újrafestése és a síkosság mentesítés!

9. Átfogó programot a tömegközlekedés és kerékpározás kombinálására!

A kerékpár 4-5 kilométeres távolságig még a gépjárműveknél is gyorsabb lehet, azonban egy Budapest méretű városban a munkahelyekre, középiskolákba, egyetemekre megtett utak ennél gyakran hosszabbak. A gyors kötöttpályás tömegközlekedési eszközök (vasút, HÉV, metró, villamos), és a kerékpározás kombinációja szinte verhetetlen. Ez a 30-40 évvel ezelőtt még bevettnek számító gyakorlat szinte teljesen visszaszorult, miközben Koppenhágában a főpályaudvar 2000 férőhelyes kerékpártárolójának helyén éppen 6000 férőhelyes kerékpáros mélygarázst építenek, de érdemes példát venni grazi, vagy bécsi pályaudvarokról és szállítási lehetőségekről is.

Szükséges intézkedések:

Bővíthető, biztonságos kerékpártárolók kialakítása.
A jelentős számú ingázó utast fogadó állomásokon, illetve metróaluljárókban.

Bővítsék a kerékpár szállítási lehetőségeket!
Vonatokon (intercityn is), távolsági buszokon, városi hegymeneti autóbuszokon, régi típusú héven, és korlátozásokkal akár a metrón is tegyék lehetővé, illetve bővítsék a kerékpár szállítási lehetőségeket.

Vizsgálják felül a vasúti kerékpárjegy és kerékpáros havijegy árát!
Jelenleg minimum 50 km-re kell kifizetni ezeket. Legalább a kerékpár havijegy ára igazodjon az agglomerációból történő bejáráshoz. Egy 20 kilométerről vonattal és kerékpárral ingázó tanuló havijegye 800 Ft, amihez kerékpárjának havijegye hatszor ennyi, 5000 Ft.

10. Vizsgálják felül a KRESZ szabályrendszert!

A kerékpározás a 60-as, 70-es években visszaszorult az országban, különösen a nagyvárosokban. Most, mikor újra egyre többen használják biciklijüket, szembesülnek azzal, hogy idejétmúlt, életszerűtlen, az időközben többszörösére nőtt autóforgalomban veszélyes szabályoknak kell megfelelniük. Súlyos hiba továbbá az is, hogy 12 éves kor felett bármelyik gyermek úgy kerékpározhat főútvonalon, hogy nem tanították meg neki a rá vonatkozó közlekedési szabályokat.

Szükséges intézkedések:

12 éves korban legyen kötelező, lehetőleg gyakorlati vizsgával is lezárt iskolai tantárgy a gyalogos és kerékpáros szintű KRESZ!
Ehhez olyan tankönyvet használjanak, ami nem csupán a száraz szabályokat, hanem a mindennapi közlekedésre jellemző helyzeteket, veszélyforrásokat, és azok hatékony megelőzését, elkerülésének taktikáit is tartalmazza.

Szűnjön meg a buszsávban történő kerékpározás tilalma!
Talán semmi sem veszélyesebb, mint a hozzánk képest legalább kétszeres sebességű buszok és autók között az elválasztó vonalon egyensúlyozva kerékpározni. Ennek érdekében lehetőleg növeljék a jövőben létesülő buszsávok méretét, addig pedig csak a legszűkebb buszsávokon tiltsák külön jelzéssel a kerékpározást.

A kerékpársávok, és utak kapjanak a gyalogos átkelőkhöz hasonló fokozott védettséget!
Az ezeken okozott balesetek, parkolási vétségek büntetési tételeit is ehhez igazítsák. Legalább a tavasztól őszig terjedő időszakban kerékpáros rendőrök is járőrözzenek a kerékpárutakon.

Európai példák alapján vizsgálják felül az egyirányú utcákban általánosan tiltott szembe kerékpározást!
A legtöbb egyirányú utcában valóban nem elegendő a hely két szembe jövő gépjárműnek, de egy kerékpáros szinte mindenhol biztonságosan elfér.

Legyen megengedett az álló, vagy lassan araszoló autóoszlop előzése kerékpárral!

Tegyék lehetővé a jobbra kisívben kanyarodást, „kerékpárosoknak állandóan zöld” kiegészítő táblával!
Ez szintén több országban bevált módszer.

Sebességkorlátozás kikötésével engedélyezzék a sétálóutcákban, illetve járdán való biciklizést!
Utóbbit legalább életkorhoz kötve.

Töröljék a KRESZ-ből a kerékpáros villogó használatának tilalmát!

Ne tegyék kötelezővé a láthatósági mellényt, illetve a bukósisakot!
Kötelezővé tételük nemzetközi példákkal bizonyíthatóan jóval több káros hatással jár, mint haszonnal, mivel teljes korosztályok zárkóznak el viselésük elöl, akik döntési helyzetbe kerülnek a „hordjuk, vagy ne kerékpározzunk” kérdésében.
Ennek ellenére nagyon fontos, és hasznos bátorítani a kerékpárosokat ezek viselésére.

Fordítsanak fokozott figyelmet az autóvezetői oktatás és a KRESZ tananyagok területén a kerékpárosok védelmére!

Ellenőrizzék hatékonyabban a kerékpár kivilágítás használatát!

11. Fokozott támogatást a kerékpáros turizmusnak!

Európában rendkívüli módon növekszik a kerékpáros turizmus jelentősége. Mára az egyik legjelentősebb ágazattá nőtte ki magát. A nyugati országhatárt elhagyva, az autópályákról letérve azonnal felbukkannak a magányos, vagy csapatosan vándorló kerékpáros turisták. Ha csak az ő kiszolgálásukra épülne, már akkor is gazdaságos lehet egy ilyen jellegű turizmusfejlesztési projekt, hiszen köztudottan sokat költenek a korlátozott szállítási kapacitás, gyakori megállások, aktív programok, napról napra foglalt szálláshelyek miatt. Ráadásul gyakran olyan helyeken, ahol az autós turista meg sem áll. Ezen túl természetesen a hazai kerékpárút hálózat fejlődésével a magyar kerékpárosok is kimozdulnának, hiszen a sokat utazó 20-30-as korosztály legtöbb tagja újra rendelkezik kerékpárral.

Szükséges intézkedések:

A lehető leghamarabb folytatni kell az Eurovelo útvonalak hazai kiépítését! Az európai kerékpáros turisták körében népszerű hálózat hazánkban hiányos, többnyire rendkívül alacsony színvonalú, elhanyagolt utakból áll. Kiépülése látványosan növelné a hazánkba látogató külföldi kerékpáros turisták számát.

Ösztönözzék a vállalkozói szférát nyugat-európaihoz hasonló nagyvárosi kerékpárkölcsönző rendszerek kialakítására! Ez mindenhol rendkívül népszerű a turisták körében, és a hétköznapi kerékpározást is fellendíti. A városok ingyenes területhasználattal, a kormány pályázati forrásokkal támogathatná létrejöttüket.

Külön pályázati forrásokat a már működő szálláshelyek kerékpáros szálláshellyé alakítására! Ez alatt fedett, zárt kerékpártárolókat, fizetős tisztálkodási lehetőség kiépítését, alapfelszerelések árusítását, lég- és mosó kompresszor biztosítását, és egyéb szolgáltatások nyújtását értjük. A legfontosabb kerékpáros túraútvonalakon sátorozásra, és tisztálkodásra alkalmas időszakos kerékpáros pihenőhelyek létesítése szükséges.

Az európaihoz igazodó tájékoztató- és jelzésrendszer kialakítása.

Terjesszék ki az üdülési csekkek felhasználhatóságát a fent említett kerékpárkölcsönző rendszerekre, kerékpárboltokra, és szervizekre.

Engedélyezzék az erdészeti útvonalak szabad használatát kerékpárosoknak. Lássák el azokat megfelelő jelzésrendszerrel.

A Regionális Fejlesztési Operatív Program keretében készüljön a régiókban kerékpáros turisztikai terv! Ebben is kérjék ki a civilek segítségét.

12. Barátságot, mosolygást, még több bringázást a politikai közéletben...:)

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítások mentése” gombbal rögzíthető.
1
RoGeR képe

Azt hiszem mindent

Azt hiszem mindent elmondatok. Ki vagyok váncsi, hogy a pártok hogy reagálnak rájuk, és mi lesz belőle...

2
pixel képe

"Ne szülessenek a

"Ne szülessenek a gyakorlatban életképtelen, betarthatatlan, vagy komolytalan szabályok, mint például az egyébként KRESZ szerint előírt, de be nem tartatott kerékpár kivilágításon túl kötelezővé tett láthatósági mellény viselete."

A láthatósági mellényt szerintem még nem tették kötelezővé, csak beszéltek róla, de hamar kiderült, csak félreértés volt. Vagy nem?

3
Kuku képe

Nem. A bevezetés

Nem.
A bevezetés küszöbén mozog. Nagyon akarják.

4
prof.gruppetto.hu képe

Szerintem csak rosszul van

Szerintem csak rosszul van megfogalmazva a mondat.
Egyébként nagyon ütős a program, belekötni nem lehet, hozzátenni is nehéz lenne :)

5
ropy képe

Majndem biztos!

Majndem biztos!

6
fake_ képe

ez egy bulvárhír (lásd

ez egy bulvárhír (lásd url: ...bulvar...). ennek megfelelő súllyal kell kezelni.

7
ropy képe

Benyomhattam volna más

Benyomhattam volna más címet is,de ez volt az első a sorban.

8
Columbo képe

Nagyon átfogó, jól

Nagyon átfogó, jól átgondolt, elgondolkodtató 12 pont. Remélem nem "falra hányt borsó" lesz.
Nem hiszem, hogy ezt a munkát valaha megtudják hálálni nektek!
(Abban viszont -sajnos- biztos vagyok, hogy még megköszönni is elfelejtik!)

Unokáim nevében előre is köszönöm, egy jobb, élhetőbb környezet reményében!

9
nadi képe

Nagyon jó,

Nagyon jó, tetszik!

servita.tuti.hu

10
norikon képe

első átfutásra valóban

első átfutásra valóban nagyon összeszedett, összeérett ez a tizenkét pont. köszönet annak, aki vette a fáradtságot, és az idejét annak szentelte, hogy ez ebben a formában papírra kerülhessen. és persze gratula a szervezőknek, hogy meghirdették, névvel-arccal felvállalták, és végigvitték az egészet - ez már persze a tour de voks része.

11
MákVirág képe

Köszönöm, hogy vettétek

Köszönöm, hogy vettétek a fáradtságot, összegyüjtöttétek és pontokba rendeztétek a magyar kerékárosok szívfájdalmait (továbbá azok orvosolási lehetőségeit)!
Első átfutásra nagyon jónak tűnik!:)
Az átadás is szép volt:)))))!!!!!

12
urga képe

Remek kérések, bravó a

Remek kérések, bravó a szerzőknek! Hajrá! :)))

13
urga képe

Egyetlen megjegyzés csak

Egyetlen megjegyzés csak ehhez a nagyon jó szöveghez:

"Készüljenek társadalmi célú hirdetések, legyen ingyenes a tömegközlekedés érvényes forgalmi és jogosítvány felmutatásával, természetesen sűrített menetrend mellett."

Az autómentes napon szvsz értelmetlen az autósok előnyben részesítése a BKV hálózatán. A tömegközlekedés aznap mindenkinek legyen ingyen.* Egyrészt, aki abban a hónapban bérletet szeretne venni, az úgysem fogja kihagyni, csak azért, mert egy nap szeptemberben ingyen közlekedhet. Másrészt, szvsz vannak elegen, akik nem vesznek bérletet, jeggyel közlekednek, de nincs jogosítványuk... nekik kapásból kevesebb joguk lenne az autómentes napon, mint az autósoknak? - ennek nincs értelme.

*ez pl Brüsszelben is így van, ahol a teljes városban autótilalom van az autómentes nap előtti vasárnap.

14
Kuku képe

Értem, és van igazad. De

Értem, és van igazad. De szerintem nem csak egy oldala van a dolognak.
Az autótulajdonos is ad aznap valamit nekünk az ingyenjegyért cserébe.
Nem araszol a busz előtt, és nem pöfög az orrunk alá.
Kölcsönösen jól járunk.
Ha pedig megtetszik neki az új BKV busz, villamos, vagy metróállomás, és elkezd jegyet/bérletet venni, azzal megint csak együtt járunk jól.
Az is egy üzenet, hogy ma ingyen van a BKV, de egy sokkal jobb üzenet, hogy ma az autód helyett tömegközlekedj. Ráadásul rögtön harmada a bevételkiesés, ami eleve fontos ahhoz hogy Aba Botond a tenyerünkbe csapjon, és áldását adja rá.
Mi meg lecsalunk annyi bringást a BKV-ról, hogy ráférjenek az autózók.

15
urga képe

"ma az autód helyett

"ma az autód helyett tömegközlekedj" (ráadásul ma ingyen teheted meg)

Nincs gond ezzel az üzenettel, ezt az autós kikötést nem értem. Miért nem lehet ingyenes a BKV mindenkinek? A rendszeres utazóknak bérletük van - nem lenne az akkora bevételkiesés. De az autómentes napon nem (sem) azokat kéne sújtani, akik az év 365 napján kímélik a tüdőnket, egészségünket azzal, hogy villamossal, metróval, busszal járnak.

Ha két ismerősöd van, és az egyik minden nap lekever egy pofont, míg a másik nem, akkor a "erőszakmentesség napján" cukorkával jutalmazod a pofozkodó ismerősödet, ha aznap eltekint a pofontól? (a másik nem kap ajándékot, hiszen ő nem szokott megverni).

16
Kuku képe

Persze, legyen ingyen

Persze, legyen ingyen mindenkinek, én rábólintok, de nem nekem kell.
Tavaly addig már eljutottam, hogy Aba Botondnak fela kérdést, aki anyagi okokra hivatkozva hárította.
Az pedig tény, hogy a kör szélesítésével drágább az akció.
Egyébként az autómentes nap üzenete nem a tömegközlekedőkre van beállítva, hanem az autósokra.
Én nem sajnálnám tőlük. Csak ki lehessen csalni őket a dobozból....:)

17
urga képe

Az autómentes nap

Az autómentes nap mindenkinek szól. Aki ugyanis ma tömegközlekedést használ, lehet, hogy holnap vesz egy autót. Annál is inkább, mivel minden körülöttünk azt sugallja, hogy csak az autós ember. Az már csak hab a tortán, hogy még az autómentes nap egyik ajánlott fő intézkedésének is ez az üzenete (csak akkor használhatod a tömegközlekedést ingyen, ha van autód - egyébként fizess! az autó olyan jogokhoz juttat, amelyekről autó nélküli páriaként nem is álmodhatsz!).

18
Binky képe

Kire gondolsz, amikor azt

Kire gondolsz, amikor azt írod, hogy mindenkinek legyen ingyenes?
Aki ott lesz velünk, annak esze ágában sem lesz BKV-ra szállni,
aki eddig tömegközlekedett, annak aznap is van bérlete, és vannak ugye
a konzervdoboz-huszárok, akiknek ingyenes lenne...
Sztem ez minden réteget lefed...
Nem értem, kinek lenne még szüksége az aznapi ingyenes utazásra...
...Jó, mondjuk akit kocsival visznek mindenfelé, és nincs jogsija, se bérlete...
De sztem ezen nem érdemes vitatkozni, mert csupán a gesztus számít, amit annak érdekében teszünk, hogy megmutassuk, hogy van alternatíva... Akit kocsival hurcolnak mindenhová, az nem fog belehalni a BKV-jegy árába, és ez nemis arról szól, hogy megjutalmazzuk a "pofozkodót", hanem inkább esélyt adunk neki...
Egyébként meg helytálló az érvelésed, az lenne a legnormálisabb, ha mindenkire vonatkozna, csakhát, mint tudjuk nincs rá keret;)

19
urga képe

Szerintem nemcsak a gesztus,

Szerintem nemcsak a gesztus, hanem a mögötte álló elv is számít. Ez pedig az, hogyha van autód, akkor ingyen veheted igénybe a BKV szolgáltatásait, ha pedig nincsen, akkor fizetned kell érte. Vagyis, a tehetős embereknek jár kedvezmény, a szegényeknek pedig fizetnük kell.
Ezt a logikát én nem tudom elfogani. Az pedig, hogy az autó/bérlet/bicikli nélküli emberek úgyis kevesen vannak, csak arra érv, hogy a BKV-t érő többlet anyagi veszteség nem jó kifogás arra, miért ne legyen mindenkinek ingyen aznap a tömegközlekedés.

20
Laciii képe

Megy ez :) Kerékpáros

Megy ez :)

Kerékpáros centrum épül Kapuváron
http://index.hu/politika/belhirek/?main&258230

21
phorvath képe

Igen, ez az! Én Kuku

Igen, ez az!

Én Kuku programjára szavazok! :-)

Kuku 4 President!

Ezt a szöveget is ki kellene nyomtatni és osztogatni a szórólapozás alkalmával az érdeklődőknek.

22
PTeker képe

Hajrá megyünk szépen összeszedte aki megírta ,köszi

Hajrá megyünk

szépen összeszedte aki megírta ,köszi és gratula !