Józan ésszel felfoghatatlan, abszurd környezeti dráma színhelye a Budapestet Dunakeszitől elválasztó keskeny zöldterület - írja a nol. A környezetvédelmi hatóság a közeli bevásárlóközpont parkolóépítésének engedélyezési eljárásában nem létezőnek nyilvánított egy természeti értékekben gazdag, alaposan megkutatott, részletesen dokumentált lápos élőhelyet, amely így hamarosan eltűnhet az aszfalt alatt.

A dunakeszi láp nagy részét az M0-s körgyűrű káposztásmegyeri szakaszának építése során pusztították el. Az egykori láp maradékára is a bevásárlóközpontnak van szüksége, parkolóbővítési céllal. A kálvária részleteiről itt.

Egy döbbenetes térkép: Zöld területek beépítése Újpest és Dunakeszi között

szerk.:
Kriska György adjunktus: Láthatatlan láp - A Dunakeszi tőzegtavak kálváriája, avagy egy állami szintre emelt természetrombolás kórtörténete.
[Greenfo, 2009. okt. 31. 11:58]

CsatolmányMéret
lapregilegi1.jpg147.9 kB
kislapfavagas.jpg104.99 kB

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítások mentése” gombbal rögzíthető.
1
jenessanyi képe

Magyarország, 2009. Itt

Magyarország, 2009. Itt tartunk, hogy pénzért már a természetvédelmi terület se szent.

2
Kovács László43 képe

Hazudjunk lápot, avagy az

Hazudjunk lápot, avagy az emberi gátlástalanság története!

Internetes web oldalakon a közelmúltban megjelent egy hír, amely felkeltette az érdeklődésemet. 2009. november 24-i dátummal az aláírók tiltakoztak a természeti és környezeti értékek semmibe vétele, a törvény kijátszása, lakóhelyük elsilányítása ellen. Felhívták a figyelmet arra, hogy a lápok a törvény erejénél fogva védettek, elpusztításuk természetkárosítás büntettének minősül. Követelték, hogy vizsgálják ki a törvénysértő és korrupció gyanúját felvető eljárás lefolyását, a felelősöket állítsák bíróság elé.

Ötven éve ismerem a területet, már gyerekkoromban is sokszor jártam arra, rokonaimnak volt itt földje, de a megjelent képekről nem ismertem rá. Gyerekkoromban ezen a részen szántóföldi művelés volt, de a talaj rossz minősége miatt a téeszes időszakban felhagytak a műveléssel és birákkat legeltettek rajta.
A terület mellett a tsz tőzegbányászatot folytatott, a kibányászott gödrökben feljött a víz, csodálatos élővilág alakult ki, ahová gyerekként nagyon szerettünk kijárni. Ennek azonban sajnos vége lett, ugyanis a 70-es években megjelentek a horgászok és ezt a csodálatos tőzeges, lápos területet birtokba vették, a benne lévő lápi kultúrát megsemmisítették. Először azt hittem, hogy a web oldalakon megjelent hír a horgászokról szól és végre valakik megleckéztetik őket.
Kimentem a helyszínre és akkor láttam, hogy tévedtem, nem róluk szól ez a történet. Ezért úgy döntöttem tájékozódom kik a felhívás aláírói. Megdöbbenéssel láttam, hogy a MÁV Sporthorgász Egyesület is szerepel köztük, akik tönkre tették a Dunakeszi tőzegtavak közel 40 ha-os területét. Emiatti felháborodásomban elhatároztam utána nézek ennek az ügynek, és a vizsgálódás során nagyon érdekes dolgok jutottak a tudomásomra.
Kertész Károly a felhívás első aláírója a Dunakeszi Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítvány elnöke, nem más, mint a Dunakeszi Sporthorgász Egyesület elnöke, a tőzeg lápos területet megsemmisítő társaság vezetője, aki most elhivatott természetvédőnek adja ki magát. Ekkor már gondoltam, hogy valami bűzlik ebben az ügyben.
Tájékozódtam a hatóságoknál, a tulajdonosoknál, a horgászoktól és így összeállt a történet arról, hogyan lehet gátlástalanul a hatóság szemet hunyása mellett lápos területet büntetlenül tönkre tenni, majd a hatóságok segítségével elárasztatni a mellette lévő területet, hogy környezetvédőként megjelenve kezdeményezzék láppá nyilávnítását, annak érdekében, hogy a horgásztavak közelében ne létesülhessen semmilyen beruházás.

Lássuk a történetet részleteiben:
A tőzegtavak és környezete a gödi Dunamenti Mezőgazdasági Termelőszövetkezet tulajdonában volt. A hatvanas, hetvenes években mindennemű engedély nélkül a tőzegtavak partjára hétvégi házakat építettek annak ellenére, hogy ezen a területen nem volt sem ivóvíz, sem csatorna, sem villamos energia ellátás.
A szövetkezet későbbi elnöke a 80-as évek elején szabadulni akart az engedély nélkül magán személyek által birtokolt területtől, a szabálytalan építkezésektől, ezért az egész területet az akkori Dunakeszi Tanács VB kezelésébe adta, amelynek vezetői közül többeknek volt a területen engedély nélkül épített hétvégi háza.
Ettől kezdve felgyorsult a tőzegtavak természetes környezetének tönkretétele. A tőzeg tavakat és a partját kikotorták, majd a kikotort tőzeget a szomszédos ingatlan területén helyezték el. A horgászok a hétvégi házaik körül használt területet bekerítették, majd a telkek vonalában utakat, utcákat alakítottak ki. Ezzel a durva környezetkárosítással senki nem törődött, a hatóságok sem tettek ellene semmit.
A 90-es évek elején a Dunakeszi Tanács VB kezelésében lévő terület a Dunamenti Szövetkezettől a Dunakeszi Önkormányzat tulajdonába került ingyenesen, aki a külterületi legelőket, amelyen a hétvégi házak létesültek, névleges összegekért eladta osztatlan közös tulajdonként a hétvégi házak tulajdonosainak, a földhivatali nyilvántartásban a hétvégi házakat gazdasági épületként feltüntetve.
Ettől kezdve a tőzegbányák környéke “aranybányává” vált. A fillérekért megvásárolt ingatlanokat sokszoros áron eladták a tulajdonosaik, főként budapesti horgászoknak. Nem kellett tehát mást csinálni, mint bátran engedély nélkül építkezni idegen ingatlanon, majd ügyesen kijárni az Önkormányzatnál, hogy a kialakult helyzet rendezése érdekében adják el olcsón a területeket a hétvégi házak tulajdonosainak.
1999-ben Kertész Károly a horgász egyesület nevében együttműködési megállapodást kötött a Dunakeszi Önkormányzattal, amelyben kötelezettséget vállalt arra, hogy a bevásárló központ létesítését és fejlesztését, valamint a bevásárló központhoz vezető út megépítését a horgászok támogatják. Ezen megállapodás aláírásáért súlyos milliókat adott a bevesárló központ, amelynek felhasználását homály fedi.
Kertész Károly hétvégi háza közvetlenül azon szomszédos ingatlan mellett helyezkedik el, amelyen a bevásárló központhoz vezető út megépítését tervezték, ezért a megállapodás aláírásakor azt a megoldást fogadta el a lehetséges változatok közül, amely nem a saját hétvégi háza közelében, az amúgy is útként szolgáló területen haladt volna, hanem a hétvégi házától legtávolabb eső részen, a most általa lápként definiált területből jelentős részt felhasználva került kialakításra. Érdekes módon akkor fel sem merült benne a láp védelmének gondolata.
Kertész Károly feltehetőleg tudta, hogy az útnak ezen a nyomvonalon történő megépítésével a szomszédos terület vízelvezetése a Mogyoród patak felé megszűnik, így a tőzeg tavakkal közös vízháztartás folytán a horgász tavak vízszintje meg fog emelkedni. Óvatosságból azonban Csáky Péterrel a DINPI képviselőjével 2000-ben előírattatta az útépítés engedélyeztetési eljárása során, hogy a létesítendő új út és a tőzeg tavak közötti szomszédos terület vizét nem lehet elvezetni.
Más módon is gondoskodott Kertész Károly a tőzeg tavak vízszintjének megemeléséről. A tőzeg tavak mellett lévő 24 hektáros bányatóból egy szivornyán keresztül folyamatosan átvezetteti a vizet a tőzegbánya tavakba, ezáltal a tőzeg tavak vízszintjét majdnem a talaj szintjéig megemelte, egyúttal a talaj közös vízháztartása folytán a 322-es út és a tőzeg tavak között lévő területet elárasztotta.
Közben egyik horgásztársa útján aki a Dunakeszi Önkormányzatnál képviselő, kiügyeskedte az Önkormányzat költségén a hétvégi házak elektromos energiával és vízzel való ellátását.
Kertész Károly semmit nem bízott a véletlenre.
Tekintettel arra, hogy mint horgásztársasági elnök a horgásztársaság nevében megállapodást írt alá a polgármesteri hivatallal, azt nem akarta a horgásztársaság nevében megszegni, ezért 100.000,- Ft-os induló vagyonnal 2003-ban létrehozatta a Dunakeszi Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítványt, amelynek ugyancsak ő lett a kuratóriumi elnöke, ezzel megteremtette a lehetőségét az új szervezettel bármilyen korábbi kötelezettség vállalásával ellentétes támadásainak.
Kertész Károly minden hatóságot gátlástalanul félre vezetett és beadványaiban szemen szedett hazugságokat terjesztett elő. Letagadta a vízpótlást a tőzeg tavakban, személyes érdekeltségét úgy állította be, mintha 1200 ember aggódna egy általa mesterségesen elárasztatott terület sorsáért. Ennek ellenére az általa szervezett demonstráción csak kb. 40 ember jelent meg, beleértve a beszervezett tíz polgári szervezet megjelent képviselőit, a kiváncsiskodókat és a riportereket is.
Kertész Károly nem a környezeti értékek sorsáért aggódik, hanem esetleg amiatt, hogy ha a szomszédos területen fejlesztések történnek, nem lenne tovább lehetősége az általa láthatatlan lápnak titulált területen engedély nélkül a gépkocsijával parkolni, tüzelő anyagát elhelyezni az utca soron lévő horgász társaival együtt.
Tekintettel arra, hogy Kertész Károly a horgász egyesület nevében együttműködést kötött 1999-ben a Dunakeszi Önkormányzattal a bevásárló központhoz vezető út megépítésének támogatására, 2005-ben a Levegő Munkacsoport által az úton történő forgalom lezárása érdekében indított perben az egyezség megkötésekor a Levegő Munkacsoporttal együttműködve már úgy szerepelt, mint a Dunakeszi Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítvány elnöke. A forgalom lezárása érdekében is megcsinálták a nagy “cécót” azután békésen megállapodtak, természetesen nem ingyen.
Kertész Károly jól kitervelte, hogy a horgásztavak melletti területet mesterségesen elárasztják, a vizenyős területre majd ráfogják, hogy láp, erre úgy is könnyen “vevők” a környezetvédők. Arra nem számított viszont, hogy lesz egy tapasztalt szakértő, aki nem ül föl nekik, hanem megvizsgálja a terület mesterséges elárasztás előtti állapotát és a talaj összetételét.
Igaz az a közmondás, hogy “Az kiabál akinek a háza ég”. Miután Kertész Károly manőverein a hatóságok átláttak, most a legdurvább támadásra szánta el magát.
Remélem mások számomra sem hiteles annak a Kertész Károlynak a természeti értékek védelme érdekében tett felhívása, aki az egyik legnagyobb környezetromboló egyesület elnöke, és a - tájékozatlanok részére - szalonképesnek tűnő Dunakeszi Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítvány képviselőjeként követeli a felelősök bíróság elé állítását.
Felfoghatatlan az, honnan veszik a bátorságot a gátlástalan környezetrombolók - önös érdekük érvényesítése céljából - egy elismert szakértő megrágalmazásához.
Kertész Károly gátlástalanságán eddigi tevékenysége ismeretében ugyan nem kellene csodálkoznunk, azonban ugyanakkor úgy gondolom dr. Kriska Györgynek egyetemi oktató létére józanabbnak, megfontoltabbnak kellene lennie. Sarkadi Mártont a harmadik aláírót nem ismerem, azonban nem hiszem, hogy fontos lenne egy ilyen levelet aláíró embert megismernem.

Végezetül néhány szót a hatóságokról:
Megismerkedve a valós történettel megrendült a bizalmam a magyar környezetvédelmi hatóságokban. Az alábbi kérdések fogalmazódtak meg bennem, amelyek valóban kivizsgálást igényelnek és jó lenne megtudni a válaszokat.
A kérdések a következők:
• A hatóságok hogyan hunyhattak szemet a Dunakeszi tőzegtavak környékén történt súlyos környezetkárosítás felett és miért szabotálták el mindezidáig a tőzegtavak környezetének védetté nyilvánítását annak ellenére, hogy a DINPI a lápterület megállapításának fontossági sorrendjében az elsők között jelölte meg a tőzegtavak környezetének lápkénti védetté nyilvánítását?
• A DINPI képviselője Csáky Péter vajon miért működött ilyen szorosan együtt Kertész Károllyal a horgászegyesület érdekének képviseletében?
• A DINPI képviselője miért tiltotta meg a tőzegtavak melletti terület vízelvezetését?
• Hogyan engedhetik meg a hatóságok, hogy a horgászegyesület tagjai által használt fél ezernél is több hétvégi háznak ne legyen szennyvíz hálózata, csapadékvízelvezetése így a környezetet súlyosan károsítsák és az ivóvíz készletet veszélyeztessék?
• Miért engedik meg a hatóságok, hogy a tőzegtavakba telepített halállományt folyamatosan tápokkal és konyhai hulladékokkal etessék, felborítva ezzel az élővizek természetes folyamatát?
• Hogyan fogadhatták el ügyfélként a környezetvédelmi hatósági eljárásban a környék legnagyobb környezetszennyező egyesületét?
• Miért nem vizsgálták meg a hatóságok a benyújtott panaszok ellenére a terület mesterséges elárasztását, a vízelvezetés megszüntetését, a terület vízháztartásába való durva beavatkozást?

A levelemet azért írtam meg, mert szükségesnek tartom, hogy a dunakeszi lakosok ne csak a valótlanságokon alapuló, hangulatkeltő hőbörgést ismerjék meg, hanem a reális zöldek véleményét is.

3
Tomek képe

És akkor most mi legyen?

És akkor most mi legyen? Betonozzuk le inkább mégis, és legyen egy mégegyszer ekkora ósön, parkolóval? Attól majd megnyugszik a lelked?
Nem értem...

4
elfroland képe

Összefoglaló: Mivel

Összefoglaló:
Mivel többen is a bili mellé szarnak ezért a bili mellé szarni nem bűn.
Gyerekkorod lápját megette a gonosz horgász ezért unokád lápját megeheti a gonosz multi.
Szuper...

Mi lenne ha Kertész Károly nem lenne benne a buliban? Ez esetben megváltozna a véleményed?
Ha igen, akkor fenti levelednek semmi köze a láphoz.
Ha nem, akkor aszfalt lepényt szeretnél egy jelenlegi élőhelyre.
Tényleg. Te mit szeretnél?

5
beked képe

Nekem két komoly

Nekem két komoly problémám van. Elsőként nem tudom ellenőrízni az állításaid hitelességét pedig évszámok és konkrétumok szerepelnek benne. Igy pont olyan mint egy kókler irás, pedig lehet nem az. A másik pedig hogy elhordod mindennek a horgászegyesület elnökét, mig tiszteletben álló szakembernek nevezed a talajtani vizsgálatokat elvégző személyt. A horgászbácsit nem ismerem. A "szakembert" a hivatal bevallása szerint névsorból választotta ki. vagyis nem a szaktudása számított. Az ellenzők azt állítják bizonyitható, hogy a "szakember" nem ott végzett mérést, ahova ő jelölte. Ezt eddig sem ő sem az őt felkérő nem cáfolta hivatalosan. "szakember" létére már a munkáját bemutató jegyzőkönyv elején azzzal kezdni, hogy nem a hivatalosan elfogadott eljárás szerint fogja végezni a munkáját, igy referencia hiányában az eredménye megkérdőjelezhető és egy csöppet sem szakszerű, még akkor sem, ha az eltála helyesebbnek vélt definíció valóban jobb, mint amit ma a lápra adnak. A munkája fölöslelges vot, de ha nem is számítjuk annak akkor sem elfogadható szakmai szempontból, mert előtte, ha jól emlékszem 3 tanulmány igazolta a terület láp jellegét, ebből minimum egy olyan, ahol nem merült fel elfogultság kérdése és a tanulmány hivatalosan önmagában is elég lett volna a terület láp jellegének bizonyítására (ez talán a Bükki Nemzeti Park flóra-fauna vizsgálata volt). Kétségbe vonni 3 viszgálatot, majd egyetlen, nem túl sokmindenre kiterjedő vizsgálatot elfogadni szerintem nem túl etikus magatartás és igencsak felmerül az elfogultság kérdése.
Az irásod alapján sem egyértelmü, hogy az általad is természeti értéknek tartott terület miért is jó, hogy beépítik. Lehet, hogy nem magától alakult ki az a terület, de ez nem szempont. Ami szempont az az ott fellelhető növényi és állati társulások, amiket szerinted a horgászok kipusztítottak.
Ha van is valóságalapja a horgászmesterre rót vádaknak, az még nem vonja maga után, hogy a területet egyből el kell felejteni. Inkább azt, hogy ha ez igy van, akkor nem csak az Auchantól kell megvédeni, hanem fel kell hivni a figyelmet arra, hogy más területek is veszélyeztetik hanyistók élőhelyét.

Beke Dávid

6
Kisember képe

Kicsit sok a harag ebben a

Kicsit sok a harag ebben a levélben.
Ez az én érzésem. Dokumentumaid vannak?

--------------------------
www.barzongorista.eu

7
. képe

Szvsz ez akkor lett volna

Szvsz ez akkor lett volna korrekt, ha akkor hozakodsz elő vele, amikor a terület sorsa már megnyugtatóan rendeződött: Rendben, legalább ezt sikerült megmenteni, de most már akkor tisztázzuk a múltat is! (Vagy amikor aktuális volt.)
A ritka összefogást és tenni akarást nem most kéne ezzel gyengíteni és elbizonytalanítani. Persze, már ha tényleg nem a birodalom visszavágról van szó, és ha egyetértünk, hogy nem szép dolog leaszfaltozni azt a kis megmaradt zöld foltot is (legyen akár láp, vagy sivatag).
+ hiányolom a sztoriból a volt gödi tsz elnököt, valami szaftosat csak tudsz róla is mondani?!

----------------------------------
BringaWiki.hu
Valamint autómentes településeket!

8
Kuku képe

Tisztelt Kovács László

Tisztelt Kovács László 43!

Az itt leírt soraiból arra tudok reagálni, amiről én személy szerint tudok. Kezdjük azzal amiben igaza lehet. A horgásztavakat valóban tőzeglápból alakították ki. A személyes részeket majd lereagálja az érintett.
Azonban több tárgyi tévedés van az írásában. Én 25 éve jártam először a tavaknál, de utána évekig rendszeresen, heti gyakorisággal. A jelenleg víz borította láptó területe mindig víz alatt volt. A nagyobbik tó már a partnál szinte rögtön 1 méter mély, beljebb több. Ha kiáll a partjára, látható hogy nem egy elárasztott terület, de ezt én is megerősíthetem, mert 25 éve is víz volt benne.

Ezt írja:
"feltehetőleg tudta, hogy az útnak ezen a nyomvonalon történő megépítésével a szomszédos terület vízelvezetése a Mogyoród patak felé megszűnik, így a tőzeg tavakkal közös vízháztartás folytán a horgász tavak vízszintje meg fog emelkedni."
Ha Ön 50 éve ismeri a területet, nyilván emlékszik arra, hogy a 322-es út megépítése előtt a sóderbánya tavakhoz már akkor is egy út vezetett, a Megyeri út meghosszabbításaként. A jelenlegi körforgalom és az M0 közti területén a jelenleginél is magasabb szinten haladt a bányatóhoz, ezen hordták el a sódert a város felé. Nem sokan jártak be az út, a sóderbánya és a terület vízelvezetőjeként funkcionáló óceánárok közti területre, de mi gyakran megtettük. Pont olyan vizes terület volt mint most. Annyi különbséggel, hogy az általam addig csak a Tihanyi félszigeten elszórtan látott, kiemelten védett árvalányhaj a köztes magasabb réteken tömegesen élt. Ott ahol a telek tulajdonosa az ingatlanügylet idején olyan mélyszántást végzett, hogy a barázdákat a műholdfotókról is látni lehetett. Ahogy a jelenlegi google mapen a kamu mintavételek helyét. Menjen el nézze meg a réten ásott 1x1-es mintavételi gödrök helye fehéren világít. Az Ön által nagyra tartott szakértő 2 méteres buffogó tőzegtalajt nem vett észre, bár ehhez ott kellett volna járnia ahová jelölte a mintavételeit, és nem ott ahol valójában végezte.
A levelében írt tőzegtó kotrás jogos felvetés, magam gyerekként úgy 20 éve a jelenlegi utolsó horgásztó kotrásakor a hétvégére otthagyott markológépekről ugráltam barátaimmal a kikotort kupacokba, így a gépkezelő után elsők között saját szememmel láttam a szintén drasztikus tájsebet amit a tó kialakítása okozott. Azonban ez csak megerősít abban, hogy a szerencsére sok év után saját szememmel látott gyönyörű helyet megóvjam, és a gyerekeimnek is megmutassam. Nem is értem, hogy a horgászegyesület bármilyen régebbi tettének ilyen időtávból és ebben a konkrét ügyben milyen céllal emlegethető fel? Hogy legyen ott parkoló a láptó széléig? Vagy a kisebb láp helyén, ahol ugyanúgy tőzeg és lápi növényzet van? Ez lenne a reális zöld álláspont? Ha vitája van a horgászegyesülettel (amiben akár igaza is lehet), azt intézze el velük, de ez a személyeskedés most teljesen kontraproduktív. Ez az akció nem a HE elnöke két szép szeméért van, hanem a lápért, ami remélhetően mindannyiunkat túlél. Egyébként a HE elnökét hallottam erről beszélni egy előadáson, és teljesen korrekt módon önkritikus hangot ütött meg, kezdeményezően maga hozta szóba az utolsó tó kotrását.

--------------------------------
Kürti Gábor, Újpest

Lépj be a szakszervezetbe

9
Kisember képe

Na mindjárt megkapod, hogy

Na mindjárt megkapod, hogy van egy telked a láp mellett, azért véded.
:))

--------------------------
www.barzongorista.eu

10
Kovács László43 képe

Elnézést kérek

Elnézést kérek mindenkitől, de kénytelen voltam megírni a fenti levelet, mert az állásommal játszottam. Ilyen egy multinál dolgozó alkalmazott élete. De most már felébredt bennem a lelkiismeret és visszavonom az előbb leírtakat, munkáltatómnak is felmondtam. A nagy része kitaláció, hazugság volt, hogy a beruházást elősegítse. Remélem, megértitek...

11
Sarkadim képe

Ez a levél kifejezetten a

Ez a levél kifejezetten a Criticalmass olvasóinak született? Vagy máshol is meg fog jelenni/megjelent?

13
Kisember képe

E? --------------------------

E?
--------------------------
www.barzongorista.eu

14
 Kisember képe

E.

E.

15
Kisember képe

Alja egy geci világban

Alja egy geci világban élünk, ha valaki el tudja lopni a nicknevemet.
--------------------------
www.barzongorista.eu

16
Nyugi Kisember! képe

Nem lopta el szerintem.

Nem lopta el szerintem. Bejelentkezés nélkül bárki, bármilyen nevet használhat. Pl most én is írhattam volna a te nevedet a "Név:" mezőbe, de csak azt írtam, hogy "Nyugi Kisember!". Ha tévedek akkor tényleg nagy baj van.

Üdv!

MK Dél-Pest

17
Cseya képe

Nem hát, arra akartam

Nem hát, arra akartam célozni, hogy "Kovács László43" mea culpáját bárki írhatta, nem feltétlenül az, aki az eredeti röffenetet.

De hát nem ment át.

18
Kisember képe

Nem vagyok ideges. :) Az

Nem vagyok ideges. :)
Az "alja egy geci világban élünk" pont ugyanattól a szerzőtől van, akitől az "e"

:)))

--------------------------
www.barzongorista.eu

19
Kertész Károly képe

Tisztelt Kovács

Tisztelt Kovács László!

Elfogadva bocsánatkérését, a Horgászegyesület, a Tőzegtó Alapítvány és a környezetvédelem viszonyának tisztázása érdekében a következőket rögzítsük:

A jelenlegi horgásztavak területe a rendszerváltás előtt a Gödi TSZ tulajdona volt, az Országos Talajjavító Vállalat bányászta a tőzeget, és értékesítette.
A bányászat megszűnésében két ok játszott fontos szerepet: az egyik a gazdaságosan kitermelhető tőzeg elfogyása , a másik az 1965-ös árvíz, amely a 2-es főúton átlépve, mintegy
1 méteres magasságban elöntötte a területet, és az árvíz megszámlálhatatlanul sok halat hozott a kitermelés során keletkezett „gödrökbe”, melyek az árvíz visszahúzódása után itt maradtak. Az Országos Talajjavító Vállalat megpróbálta szivattyúzással a vizet eltávolítani, azonban csak véres pikkelyes lé csordogált a szivattyúkból! Ekkor döntöttek úgy, hogy felhagynak a bányászati tevékenységgel.
Mivel a terület a TSz számára értéktelenné vált, felmerült a lehetőség, hogy bérbeadás útján hasznosítsák. A Dunakeszi Máv Sporthorgász Egyesület nem rendelkezett saját vízterülettel, ezért a tavakat 1968-ban bérbe vette.
A hetvenes évek elején a Tanács VB. megrendelésére rendezési tervek születtek a horgászati célú hasznosításra, a telkek és utak rendezési tervnek megfelelő kialakítására, a tavak zsiliprendszerekkel történő ellátására stb. A „természetrombolást végző horgászok” több százezer óra saját munkával rekultiválták a bányászással lerabolt, majd felhagyott területet, és egy igazi természeti értéket jelentő tórendszert hoztak létre a saját két kezükkel, az összes akkori szakhatóságtól kapott engedély birtokában.
A terület elektromos hálózatát is saját pénzből, saját kezűleg készítették a horgászok, azt később az Elmű térítésmentesen átvette üzemeltetésre.

A rendszerváltás után a TSz. megszűntével a terület tulajdonjoga átszállt a Dunakeszi Önkormányzatra, aki a továbbiakban bérbe adta a horgászoknak a horgásztelkeket, és az építési engedéllyel épült (nem engedély nélküli) horgászházakra építményadót fizettetett a tulajdonosokkal, amelyet utóbb idegenforgalmi adóvá változtatott.
A 90-es években az önkormányzat a tulajdonosoknak a telkeket vételre ajánlotta, amit azok szinte kivétel nélkül megvettek.
Egyesületünk alapszabályának Tórendje szigorúan intézkedik minden környezetkárosító tevékenység tiltásáról. A víz szennyezéséről elég, ha annyit mondok, hogy az Önkormányzat kizárólag zárt rendszerű szennyvíztartályok elhelyezését engedélyezi. Ezeket rendszeresen szippantják. A halak etetésére „ételhulladékot” a horgászok nem használnak, mert túl azon, hogy ez káros lenne, evvel a módszerrel nem lehet halat fogni. A vízminőséget negyedévente ellenőrizzük, ez alapján elmondhatom hogy rendkívül jó minőséget tudunk dokumentálni.
A horgásztórendszer hivatalos Vízjogi Üzemeltetési Terveknek és engedélyeknek megfelelően üzemel. Zsilipelési szintjei az engedélyekben vannak meghatározva, ezért nem lehet olyasmiről beszélni, hogy az egyesület feltorlasztja vizeit.
A szomszédos kavicsbányató tulajdonosa, a Dunamenti Sporthorgász Egyesület megkeresésére létesült (hivatalos Vízjogi üzemeltetési terveknek és engedélyeknek megfelelően) az a vízáteresztő mű, mely a szomszédos egyesület tavának vízszintjét szabályozza, és azt az egyesületünk tavain áteresztve azok bukó zsilipein keresztül az Óceánárokba leereszti.
A beruházás közös költségviseléssel készült, egyesületünk azért járult hozzá, hogy a fentiek alapján tavasszal teljesített vízáteresztés fejében a nyári csapadékszegény időszakban a évente jelentős párolgási veszteségek pótlására csekély mennyiségű 5-10 cm-nyi vizet pótoljunk. (A maximális vízszintet ebben az időszakban is az engedélyeknek megfelelően létesített zsilipek szabályozzák.)
Az a kijelentés, hogy ezzel mesterségesen feltöltjük a tavakat és a vele szomszédos lápot, műszakilag lehetetlen, ostoba, minden valós alapot nélkülöző vádaskodás.

Személyemmel kapcsolatban:
Soha semmilyen fórumon nem titkoltam hogy kuratóriumi elnöke vagyok a Dunakeszi Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítványnak. Az alapítványt dunakeszi és budapesti civilek alapították 1999-ben. Alapításától fogva kuratóriumi elnöke vagyok, és az itt végzett munkám sikeressége alapján kértek fel 2000 év februárjában a Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület Vezetésére. A két tisztség gyakorlása egyáltalán nem összeférhetetlen, bár igen sok munkával jár.
Itt jegyezném meg, hogy a horgászegyesület is KÖZHASZNÚ, környezetvédelmi és gyermeksport-fejlesztési tevékenysége miatt, alapítványunk pedig KIEMELTEN KÖZHASZNÚ.

Az Óceánárok mentén készülő ipari park beruházásról egy helyi újságból értesültünk.
A tervek véleményezésére lehetőséget sem kaptunk, bár ezt több dunakeszi civil szervezet megtehette. Az itt érintett 1200 emberről megfeledkeztek!
Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy az ipari terület feltáró útját a védett lápterületen keresztül annak tönkretételével kívánják megvalósítani.
A tervekről csupán annyit, hogy a láp mellett elterülő tó fele a tóparti utakkal, házakkal lemaradtak a tervekről!
Miután a tiltakozásunk süket fülekre talált, kénytelenek voltunk (mint most is) az írott és sugárzott média nyilvánosságához fordulni.
Ennek eredményeképpen tudtuk tárgyalóasztalhoz kényszeríteni az Önkormányzatot és az Auchant.

Tárgyalásaink nem az ipari park beruházásainak megakadályozására, hanem az azt kiszolgáló út természetkárosításának megakadályozásáról szólt.

Az út nyomvonalának módosítása nem azért jöhetett létre, mert az én ingatlanom a láppal szomszédos utcában található, hanem mert a tervezett nyomvonal két egymással összefüggő, egymással a nem leaszfaltozott, alacsony forgalmú utcácskánk léte ellenére is szoros kapcsolatban álló, ex lege védett területet választott volna el!
(A sok tárgyalás árán elért jelenlegi nyomvonal vette el a legkevesebb területet a védendő értékekből.)

Miután komoly harcok és tárgyalásokat követően meg tudtunk egyezni a legkevesebb természetpusztítással járó nyomvonalban, ennek zárásaként került sor együttműködési szerződések aláírására, nemcsak a Horgászegyesület, hanem az Alapítvány részéről is!
Azon kötelezettségvállalásunk, hogy a továbbiakban támogatjuk a bevásárlóközpont létesítését, fejlesztéseit, mi mindenben eleget tettünk, hisz ezután közművesítették a Auchan által megvásárolt területet, majd fejlesztettek, építettek, jelenleg ezen a területen található a Bay-vay , Decatlon, Bauhaus, Elektroword stb.
Ezt tartalmazta az akkor érvényben lévő szerkezeti terv, nem pedig azt hogy az általunk fontosnak és értékesnek tartott lápot beépítsék, hisz pont annak a megmentéséért harcoltunk.

Üdvözlettel:
Kertész Károly

20
lrdr képe

Az évszámot én

Az évszámot én átgondolnám.
Amúgy pedig fogd fel pozitívan: _már_ ott tartunk, h egész a köztudatig szivárgott, hogy ~, ráadásul egyre többünket zavar, aktivitásra sarkalló mértékben.

21
makimajom képe

az M0 nem autópálya

az M0 nem autópálya

22
Kisember képe

Te meg egy igazi troll vagy.

Te meg egy igazi troll vagy. Megint lejött a lényeg, látom.

23
makimajom képe

téged miért zavar ha egy

téged miért zavar ha egy nyilvánvaló tévedést kijavítok?

vagy itt csak bólogatni lehet "igen, a lápok lecsapolása csúnya dolog"?

24
lajhár képe

Esetleg azért zavarja,mert

Esetleg azért zavarja,mert a megjegyzésed 0% érdemi információt hordoz a kérdéssel kapcsolatban. Nem bólogatni kell, de jó néven veszik, ha ÉRDEMBEN sikerül hozzászólnod, nem csak beböfögni valamit, mert te tudod. Vagy ha a körgyűrü nem autópálya, az nagyságrendileg más megvilágításba helyezi a problémát, amit itt felvázoltak? Akkor érvelj emellett..

Ádám
______ _______ ______ _______ ______ _________ ________

"Fear is the path to the dark side... fear leads to anger... anger leads to hate.. hate leads to suffering."

25
makimajom képe

bocs, hogy megzavartalak...

bocs, hogy megzavartalak...

26
lord képe

nem mintha ennek bármi

nem mintha ennek bármi jelentősége lenne, de átírtam körgyűrűre a lelki nyugalmad kedvéért.

27
makimajom képe

mi se szeretjük, ha valaki

mi se szeretjük, ha valaki összekeveri a bringagyászt a bringasávval...

28
Lunkwill képe

Erre valóban érzékenyek

Erre valóban érzékenyek vagyunk, viszont szeretünk minden olyan utat, ahol 50-nél magasabb a megengedett sebesség (például budai alsó rakpart) autópályának titulálni. Igazán tudhatnád! :)

29
Mr.Saint képe

Hogyan tudnánk

Hogyan tudnánk megakadályozni??? Egyatalán lehet e valamit is tenni az állami szintre emelt természetrombolás ellen??? Ez mér nem az első eset...

szerintem a politikusok égetőműbe hajtásának kérdésével megoldható lenne, és részben még megujjuló energia is ;)

30
aron képe

a kommented második

a kommented második felétől hányok, de az első fele felvillanyozott,elég fantáziadús és romboló ötleteim keletkeztek.

*
mindig van hátszél, csak te mész rossz irányba.

az észak-pesti MK tud lakatolni, és tükör helyett is cyclechic

31
Névtelenkkk képe

Nagyon rossz emlékeket

Nagyon rossz emlékeket ébreszt, az tény.

http://www.youtube.com/watch?v=Ak2SPkisYR8

2.48-nál az égetőmű.

32
Cseya képe

Ott voltál?

Ott voltál?

33
Névtelenkkk képe

Én nem, de sokan élnek

Én nem, de sokan élnek még, akik igen. Bennük biztosan rossz emlékeket ébreszt az ilyen szöveg.

34
Cseya képe

Besztos. Hát nekem meg az a

Besztos. Hát nekem meg az a bajom, amit most művelnek, s nekik valahogy nem jut eszükbe, hogy a sok szírségért könnyen kazánban találhatja magát az emberfia (bár idehaza nem is olyan könnyen), s látod tovább művelik a szír dolgaikat.
Szöveg ide vagy oda.

Ha már itt tartunk, a KKK is elég rossz emlékű dolog egyes körökben.

35
Névtelenkkk képe

Kikről van szó, kikre

Kikről van szó, kikre célzol? (Sejtéseim vannak a sejtetéseidről, de azt meg nem szeretném hogy jól sejtsem, amit sejtek :-))

"Ha már itt tartunk, a KKK is elég rossz emlékű dolog egyes körökben."
A KKK is semmisített meg százezreket koncentrációs táborokban gázkamrákban megölve őket és krematóriumokban elégetve? Utalok erre a szentségtelen mondatra: "szerintem a politikusok égetőműbe hajtásának kérdésével megoldható lenne, és részben még megujjuló energia is ;)" (Mr.Saint)

Ha csak a korrupcióról beszélgetünk úgy általában itt egy jó kis videó a TV2 tegnapi adásából:
http://webcast.tv2.hu/naplo/index.php?m=video&video_id=405728

36
aron képe

sztem ezt a problémát se a

sztem ezt a problémát se a kkk-köcsögfrancia diskurzus se fogja megoldani...

*
mindig van hátszél, csak te mész rossz irányba.

az észak-pesti MK tud lakatolni, és tükör helyett is cyclechic

37
Cseya képe

Rosszul sejted, teszek

Rosszul sejted, teszek rájuk.

Ha ezeket nem is művelték, azért letették ők is a magukét az asztalra, hogy rossz emlékűek legyenek.

TV2... salakanyag-pofozás.

38
Névtelenkkk képe

"Rosszul sejted, teszek

"Rosszul sejted, teszek rájuk."

Ahha. (Mélyen a szemedbe néző szmájli)

"TV2... salakanyag-pofozás."

Mi mást tehetnének, mint hogy felhívják rá a közvélemény figyelmét? Legalább beszélünk róla, ha már megváltoztatni nem áll módjukban. A szemét akciójuk is ilyen és minden más közéleti kérdéseket feszegető riportjuk. A nyilvánosság talán segíthet jobb irányba elmozdulni. Reméljük.

39
Cseya képe

A TV2-nek is legalább

A TV2-nek is legalább akkora szerepe van a közélet ilyen mérvű torzulásában, mint a most vonyító Sláger-rádiós csepürágóknak. Szóval, tetszettek volna tényfeltárni már évekkel ezelőtt is!

40
Névtelenkkk képe

Árnyalnám az idevágott

Árnyalnám az idevágott reagodat. Évek óta foglalkoznak ilyen és ehhez hasonló témákkal. Hogy csak néhány műsoruk van, amit meg lehet nézni, a legtöbb népbutítás, borzalmasan primitív szemét abban egyetértünk. Viszont legalább azt becsüljük már meg, amit viszonylag jól csinálnak és hasznos.

41
Cseya képe

Velem lehet beszélni.

Velem lehet beszélni.

42
Mr.Pocok képe

Én meg igazat adok neked! A

Én meg igazat adok neked! A szemérmes tutyimutyik miatt nem történik semmi, mert hogy jújj így meg jújj úgy. Biztos valami politikus csemeték...
------------------------------------------------
-Én nem gyorsan bringázom, hanem lassan repülök-

43
Cseya képe

Jah, hát körülbelül.

Jah, hát körülbelül. Egyetlen kócsag élete is nagy ár azért, hogy valami lö ganéj zsebretegyen egyszeri x millió forintot.

44
miló képe

szerintem a politikusok

szerintem a politikusok égetőműbe hajtásának kérdésével megoldható lenne, és részben még megujjuló energia is ;)

Sokkal humánusabb lenne, ha rabszolga munkára kényszeríteni őket éhbérért, 60.000 ftért.

45
Névtelenkkk képe

Ez már nekem is jobban

Ez már nekem is jobban tetszik. :) Végül is van magyar történelmi előzménye is. MUSZ a Horty korszakban, vagy a Rákosi érában a Recsk.
Nem kellene megölni egyiket sem, csak azt kellene elérni, hogy megérezzék, mit csinálnak az "alattvalóikkal".

46
Cseya képe

Szerintem gyakorlatilag az

Szerintem gyakorlatilag az "alattvalóikat" megfosztották a lebensraumtól, ehe.

47
Hubor72 képe

Csak nem megint - többek

Csak nem megint - többek között - Derce keze van a dologban?

48
hf képe

ez Dunakeszi terulete...

ez Dunakeszi terulete... hf
13. kerületi bringás hibabejelentő!

49
Hubor72 képe

Feri tévedsz, mert a

Feri tévedsz, mert a Káposztásmegyer mögötti terület az Újpesthez tartozik.

50
szalas képe

Lehet, hogy nem releváns,

Lehet, hogy nem releváns, de egy Auchan-nak a parkolója fog a láp helyén épülni...

---
http://szalas.blogspot.com

51
adamekp képe

...amit Auchan Tópartnak

...amit Auchan Tópartnak hívnak. Mert ott ugye valóban volt egy tó, amiben brekegtek a békák és a madarak ott éltek, s aminek a helyén most aszfalt fekszik. A parkoló egésze amúgy soha nincs kihasználva, szerintem még a szentestei wc-papír-bevásárlók sem töltik meg (igen, van ilyen).

52
Attila11111 képe

A hírekből azt gondolom,

A hírekből azt gondolom, hogy az épületet is bővítenék, és előírás, hogy mennyi parkolót kötelező mellé építeni (akkor is ha soha sincs kihasználva)

53
Kuku képe

Igen bővítenék. És 2800

Igen bővítenék.
És 2800 parkolóhelyet akarnak a láp helyére.

--------------------------------

Lépj be a SZAKszervezetbe! :)

54
Névtelenkkk képe

Az anyjuk pi.......!

Az anyjuk pi.......!

55
lrdr képe

Hát persze, ezt kell

Hát persze, ezt kell csinálni, teljesen nyilvánvaló, hogyne. Hogy rohadna meg az összes ahol van.

56
Törölt felhasználó képe

Most akkor a politikusokat

Most akkor a politikusokat utáljuk, mert engedik az építkezést, vagy az osant utáljuk, mert meg akarja építeni, vagy az autósokat utáljuk, mert miattuk akarják az építkezést, vagy a vásárlókat utáljuk, mert oda mennek vásárolni?
__________________
Mert így kerek a világ.

57
Attila11111 képe

Mindenkit utálunk.

Mindenkit utálunk.

58
Mr.Pocok képe

Miiíícsoda?! A multiknak,

Miiíícsoda?! A multiknak, meg a gazdagoknak semmi nem elég? Köcsög franciák, köcsög politikusok, köcsög impotens polgárok! (Köcsög nyílvános fórumokon káromkodók)
------------------------------------------------
-Én nem gyorsan bringázom, hanem lassan repülök-

59
hubdynamo képe

"A megoldhatatlannak

"A megoldhatatlannak látszó feladatot meghökkentő módon a környezetvédelmi hatóság oldotta meg: az Országos Környezet-, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Hatósági Főosztálya által felkért igazságügyi szakértő talajmintákkal "igazolta", hogy a szóban forgó élőhely teljesen száraz, nem minősül lápnak."
Egy a lényeg, hogy valakit sikerült megint jól lefizeti a cél érdekében. A sok hülye béka meg a többi láplakó és a madarak meg menjenek a francba.
Amúgy ezen miért csodálkozunk ebben az országban pénzel mindent de mindent el lehet intézni!!

60
alcedo képe

A Főfelügyelőség

A Főfelügyelőség legendásan "rugalmas", ráadásul -a leírtakból úgy tűnik- még külső szakértő mögé is sikerült bújni. A szakértőre, meg a módszerére azért kíváncsi lennék.

61
lord képe

Lásd erről Bufo viridis |

Lásd erről

Bufo viridis | 2009. november 2. | 14:22:20

az idézett cikk kommentjei között

62
Kuku képe

Nos a helyzet az, hogy a

Nos a helyzet az, hogy a "szakértő" valóban vett mintát. A kisebb és nagyobb láp közti buckaterasz tetején, helyenként figyelnie is kellett hogy le ne csússzon a 2,5 méter magasból a lápba. Még most is látszanak a mintavétel helyei, és ott tényleg nincsen láp. Azután a szakvéleményében a mintavételi pontokat úgy 100 méterrel arrébb, az igazi láp helyére jelölte. Így aztán az a helyzet állt elő, hogy ez a láp nincs, pedig van. Bárki a saját szemével láthatja. Egyébként egy igazi, gyönyörű, vadregényes közép-európai dzsungel.

--------------------------------

Lépj be a SZAKszervezetbe! :)

63
Névtelenkkk képe

Ha ez igaz, akkor egy

Ha ez igaz, akkor egy szemét, korrupt, gazember. Megérdemelné, hogy feljelentsék és jól megbüntessék.

65
Kisember képe

Éppen tegnap mondtam

Éppen tegnap mondtam valakinek, hogy ahogy öregszem, úgy vagyok egyre türelmetlenebb. Most olyan ír hangulatom van. Fel kell robbantani a p*csába az egész bevásárlóközpontot (éjjel, mikor nincs benne senki). Akkor majd megtanulják.
Nem hiszem, hogy nehéz feladat lenne.

66
elfroland képe

Ingyom-bingyom tálib e, tu

Ingyom-bingyom tálib e, tu tálib e málibe..
TNT - Nem jön álom a szememre
Republic - 16 tonna fekete szén

Pár kereső szó, hátha idetalál valamelyik titkosszolgálat. :-D

67
sagan képe

"Kedvesem, jöjj velem! Ez a

"Kedvesem, jöjj velem!
Ez a harc lesz a végső.
Kedvesem, jöjj velem!
Senki más nem jöhet.
Kedvesem, jöjj velem!
Az égbe visz ez a lépcső.
Innen más út ki már
Nem vezet."
;))

----------------------
Legyen a zebra biztonságos!
RAZOR

68
Mr.Saint képe

Segítek keverni az

Segítek keverni az ammonium-nitrátot a dízellel (Occó és jó, ha már az árak a földön járnak)... aztán megyünk, hadd szóljon :D

Ok, elismerem a fentebbi, fűtőműves hozzászólásom sokakban rossz emlékeket ébreszthet, de ezektől a politikai szennyektől, akkor is meg kell szabadulni... Akad pár kihasználatlan, húsüzem...

69
lrdr képe

Végre egy értelmes

Végre egy értelmes felhasználás a gázolajra! 8)

70
Cseya képe

Küldjük őket a lápba!

Küldjük őket a lápba!

71
Névtelenkkk képe

Javíthatatlan vagy! :-)))

Javíthatatlan vagy! :-)))

72
Mr.Saint képe

Én??? Nem vagy ok én

Én??? Nem vagy ok én rossz.... Csak valhogy a politukusokat nem kedvelem, nyalókát ad, miközben szemrebbenés nélkül lopja ki a szemed...

73
lord képe

Folytatás itt.

Folytatás itt.

75
nemregisztrált:-D képe

magyarországon is

magyarországon is elkezdődött az, ami eddig csak a nyugati államokban láttam. egy random kiválasztott nemzeti park példáján: Hoge Kempen National Park‎unstarred Belgiumban van. A terület igen pici, körben mindenhol centire pontosan kimérve bevetett területek, a közvetlen szomszédságban egy külszíni bánya. Látszik a képen. (gúgli maps) Ez mitől védett terület? A táj mitől szép?? Ott van a semmi közepén egy védett kis folt? Ennek így mi értelme?
Nem a politikusokat kell szidni, hanem megtanulni azt, hogy milyen a dolgokat meghagyni és nem átalakítani. Az újrahasznosítással is ez a probléma! Nem bele kéne törődni az átalakított anyag újra visszaállításában, és mértektelenül használni, ami van, vagy megjavításában, mely soha nem lesz már a régi... Hanem megőrizni, nem beépíteni.

A dunakeszi láp meg arra példa, hogy lám nekünk még mindig túl sok védett területünk van és márpedig az a terület az egy földterület és azt hasznosítani kell...

Nemhiába volt régen a föld nem eladható...

hehe igen távolról kezdtem el a mondanivalóm, de remélem átjött...

76
beked képe

Az képeskönyvben elindult

Az képeskönyvben elindult egy bojkott a madaras teszkó ellen "Bojkott Auchan" néven. Ha sokan lesznek tagok, vagy mik, talán kap némi hirverést ami szerintem a civilek legerősebb fegyvere.

Beke Dávid

77
lrdr képe

Az Arckönyvről van

Az Arckönyvről van szó?
Szép gondolat, bár nem tudom, a Tescot hogy kerüljem ki. :|
(És mehetnénk még tovább annak levezetésében, hogy hogyan van a világ nagyja pár tucat ember kezében.)

78
beked képe

Igenigen és Auchant kell

Igenigen és Auchant kell kikerülni, mármint a felhívás szerint. Most még hireket is raknak fel néha (a lendület ugye) Igy elég gyorsan lehet értesülni a dolgokról és az jó :) Nagyon remélem lesz eredménye az emberek akaratának és a természet védelmének.Beke Dávid

79
Bikk képe

én, mint magánember, mit

én, mint magánember, mit tehetek azért, hogy ez ne történhessen meg?

80
Tomek képe

Például írd alá ezt

81
jocek képe

én most gyorsan

én most gyorsan aláírtam

és azzal is tiltakozhatsz, hogy nem vásárolsz a fosan-ban
_______________________
a kőolaj egyszer úgyis elfogy

82
Kriska György dr. képe

Válasz Kovács László43

Válasz Kovács László43 levelére:

Kovács László43 hazugságokban bővelkedő, a tájékozatlan olvasó megtévesztésére irányuló levelében név szerinti támadást indított ellenem, ezért nem kerülhetem el a válaszadást.

"...azonban ugyanakkor úgy gondolom dr. Kriska Györgynek egyetemi oktató létére józanabbnak, megfontoltabbnak kellene lennie."

Kovács László43 fenti megjegyzésére, amelyben kétségbe vonja kompetenciáimat a dunakeszi láp természeti értékének megállapításában, a válaszaim a következők:

1988 óta kutatom a régió, ezen belül is a dunakeszi láp élővilágát. Ennek eredményeként két könyv, egy könyvfejezet, egy multimédiás CD-ROM, egy 60 perces oktatófilm (a film elnyerte a Művelődési Minisztérium és a Hundidac szövetség aranyérmét a 2001. évi Hungarodidact taneszközvásáron) és harminckét cikk megjelenésében működtem közre szerzőként (lásd: http://www.kriskagyorgy.extra.hu/).

Mielőtt a dunakeszi láp ügyével foglalkozó cikkemet megjelentettem (http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=22761) nemzetközi szinten elismert botanikus és zoológus kollégákkal konzultáltam, hogy teljes szakmai hitelességgel tudjak kiállni a dunakeszi láp fennmaradása mellett. Minden a médiában eddig elhangzott nyilatkozatomért vállalom a szakmai felelősséget és elvárom, hogy ha valaki kétségbe vonja állításaimat, akkor ezt tisztán szakmai alapon tegye meg.

Természetesen emberileg meg tudom érteni, hogy talán egzisztenciális okok miatt bizonyos személyek prókátorai lesznek egy törvénytelen ügynek, ugyanakkor azt nem türhetem, hogy ezek a személyek nevemet és szakmai hitelemet a sárba tiporják.

A magam részéről nem osztom azt a sokak által elfogadott véleményt, hogy az internet egy olyan nyilvános pöcegödör, amibe bárki büntetlenül beleengedheti végtermékét.

A szakmaiság és korrektség nevében, tisztelettel: Kriska György

83
Kriska György dr. képe

Válasz Kovács László43

Válasz Kovács László43 levelére:

Kovács László43 hazugságokban bővelkedő, a tájékozatlan olvasó megtévesztésére irányuló levelében név szerinti támadást indított ellenem, ezért nem kerülhetem el a válaszadást.

"...azonban ugyanakkor úgy gondolom dr. Kriska Györgynek egyetemi oktató
létére józanabbnak, megfontoltabbnak kellene lennie."

Kovács László43 fenti megjegyzésére, amelyben kétségbe vonja kompetenciáimat a dunakeszi láp természeti értékének megállapításában, a válaszaim a következők:

1988 óta kutatom a régió, ezen belül is a dunakeszi láp élővilágát. Ennek eredményeként két könyv, egy könyvfejezet, egy multimédiás CD-ROM, egy 60 perces oktatófilm (a film elnyerte a Művelődési Minisztérium és a Hundidac szövetség aranyérmét a 2001. évi Hungarodidact taneszközvásáron) és harminckét cikk megjelenésében működtem közre szerzőként (lásd: http://www.kriskagyorgy.extra.hu/).

Mielőtt a dunakeszi láp ügyével foglalkozó cikkemet megjelentettem (http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=22761) nemzetközi szinten elismert botanikus és zoológus kollégákkal konzultáltam, hogy teljes szakmai hitelességgel tudjak kiállni a dunakeszi láp fennmaradása mellett. Minden a médiában eddig elhangzott nyilatkozataimért vállalom a szakmai felelősséget és elvárom, hogy ha valaki kétségbe vonja állításaimat, akkor ezt tisztán szakmai alapon tegye meg.

Természetesen emberileg meg tudom érteni, hogy talán egzisztenciális okok miatt bizonyos személyek prókátorai lesznek egy törvénytelen ügynek, ugyanakkor azt nem tűrhetem, hogy ezek a személyek nevemet és szakmai hitelemet a sárba tiporják.

A magam részéről nem osztom azt a sokak által elfogadott véleményt, hogy az internet egy olyan nyilvános pöcegödör, amibe bárki büntetlenül beleengedheti végtermékét.

A szakmaiság és korrektség nevében, tisztelettel: Kriska György

84
MK Dél-Pest tag képe

Tisztelt Kriska

Tisztelt Kriska György!

Köszönjük hogy reagált itt a CM fórumon az önnel kapcsolatban, nagy nyilvánosság előtt indított támadásra. Számomra ön ezekben a kérdésekben egy hiteles, hozzáértő ember, erről meggyőződhettem a január 13-i MTV riportban is.
Láp vagy nem, aminek a helyén bevásárlóközpont épül Dunakeszin? (MTV riport)

85
lord képe

+1

+1

87
Kovács László43 képe

Hozzászólás dr. Kriska

Hozzászólás dr. Kriska György levelére
Nem hiszem, hogy bárkit is érdekelne a saját öntömjénezésére felsorolt szakmai tevékenységének bemutatása. A jó bornak nem kell cégér!
De ha már 1988 óta foglalkozik a Dunakeszi láp élővilágával és annyira elhivatott tapasztalt szakember, akkor árulja el, hogyan kerülhette el a figyelmét az a súlyos természetkárosítás 40 hektáros tőzeglápos területen, amelyet a MÁV horgászegyesület tagjai okoztak, amikor a természetileg védett tőzegtavak környékét folyamatosan teljesen beépítették, a tőzegtavakat kikotortatták és a tőzeget engedély nélkül a szomszédos terület mélyedéseiben helyezték el. Írja meg mi az oka annak, hogy most ezzel a horgászegyesülettel együttműködve a horgászok által engedély nélkül épített hétvégi házak melletti 1,5 hektáros területet láppá szeretné nyilváníttatni, amikor az eddig még soha nem szerepelt a védett lápok listáján.
Nevét és szakmai hitelét kizárólag ezzel önmaga tiporta sárba és nem a józanságra, megfontoltságra vonatkozó intelmeim, amelyet ön nem fogadott meg.
Az ön által közölt hasonlat, miszerint az „internet egy olyan nyilvános pöcegödör, amibe bárki büntetlenül beleengedheti végtermékét” ugyan nem szalonképes, de ha már ön erre hivatkozik, akkor nem értem, hogy ön miért nem osztja ezt a véleményt, hiszen ezt tette ön is amikor 2009. november 24-én nyílt levélben fordult társaival internetes fórumon dr. S. Nagy László aranydiplomás erdőmérnökhöz, természetvédelmi, tájvédelmi, igazságügyi szakértőhöz, a magyar természettudományi egyesületek szövetségének alelnökéhez, lejárató levelében.
Az én becsületemet sértő jelzői is az ön által említett gödörbe kerültek, azokat nem fogom kibányászni, hogy eljárást indíthassak ön ellen.
Üdvözlettel: Kovács László43

88
. képe

Nem rajtunk kéne

Nem rajtunk kéne gyakorolni. Mert, hogy nem megy profin, azt látom.

http://karma.blog.hu/2010/01/29/auchanturfing

----------------------------------
BringaWiki.hu
Valamint autómentes településeket!

89
Kovács László43 képe

Kertész Károly egyesületi

Kertész Károly egyesületi és alapítványi elnök úr részére!

Mindenekelőtt rögzíteni kívánom, hogy soha nem dolgoztam egyetlen multinál sem, nem kértem és nem is kérek bocsánatot mindazokért, amiket megírtam.
Nyilvánvalóan csak azoknak állhatott érdekében nevemben ezt a valótlan nyilatkozatot közzétenni, akiknek nagyon kellemetlen volt, hogy megjelent az igazság ezen az internetes fórumon.
Ezzel a körmönfont valótlan – nevemet jogtalanul felhasználva tett – nyilatkozattal le akartak járatni, rontani akarták szavahihetőségemet. Aki ilyenre képes, az ezt csak aljas szándékból teheti, azért, hogy leplezze a valóságot.
Kertész Károly válaszlevelében meg akarta magyarázni, hogy azért építettek nyaralókat a tőzegtavak köré engedély nélkül (nyaralóra egyetlen engedélyt sem adtak ki, csupán csak gazdasági épületekre), hogy megmentsék a védett tőzeglápot. Ezért minden talpalatnyi földet beépítettek a tőzegtavak körül, sőt a hétvégi házaik környékére tujákat és más nem őshonos, tájidegen növényeket ültettek. Építési engedély nélkül idegen ingatlanon építkeztek, kijátszották az építéshatósági előírásokat, az önkormányzattal együttműködve valótlan adatokat jegyeztettek be a telekkönyvi nyilvántartásba, a hétvégi házaikat gazdasági épületként feltüntetve. Ezt nevezi Kertész Károly válaszlevelében rekultiválásnak és igazi természeti értéket jelentő tórendszer létrehozásának.
Kertész Károly a MÁV horgászegyesület és a Tőzegtó Alapítvány elnökeként az ellen szervez tiltakozást, hogy a horgászházak melletti út túl oldalán a szomszédos ingatlanon a tulajdonosa parkolót létesítsen, ugyanakkor pedig saját gépkocsiját ő maga is a többi (1200) horgásszal együtt ezen a láppá nyilvánítani kívánt területen a tulajdonos engedélye nélkül parkolja. Kertész Károly állítása szerint a tőzegtavak környékén 1200 ember tölti a szabadidejét. Ezek az emberek autóikkal közvetlenül a tőzegtavak környékén parkolnak, azokkal a tőzegtavak körül és között létesített utakon közlekednek, sőt a hétvégi házaikhoz felhasznált építőanyagot is ezeken az utakon szállították tehergépkocsikkal. Most éppen azt követelik az, hogy ezeket az utakat az önkormányzat lássa el szilárd útburkolattal.
Egyetértve azzal, hogy a multinak szigorúan be kell tartania fejlesztései során a környezetvédelmi előírásokat, a horgászok sem építhetnek a törvényi előírások megsértésével engedély nélkül környezetrombolóan hétvégi házakat és nem szennyezhetik folyamatosan a védett tőzegtavak környékét.
Ki hiszi el Kertész Károlynak, hogy a hétvégi házak zárt szennyvíztárolóval rendelkeznek, amikor nincs is szennyvízszippantó tevékenység még Dunakeszi környékén sem.
Kertész Károly azt is szépen megmagyarázza, hogy ételhulladékokkal nem etetik a halakat, a krumpli, a kenyér, a főtt kukorica szerinte nem az és ezzel a módszerrel nem lehet szerinte halat fogni. De vajon a másik 1200 ember is így gondolja?
Arról természetesen nem beszél, hogy mennyi halat telepítenek a tőzegtavakba évente és milyen tápokkal etetik őket.
A tőzegtavak vízpótlását a MÁV sporthorgász egyesület – Kertész Károly magyarázkodása ellenére – vízjogi üzemeltetési engedély nélkül végzi és nem kell vízügyi szakembernek lenni ahhoz, hogy megítéljük Kertész Károly kirohanása miszerint „mesterségesen feltöltjük a tavakat és a vele szomszédos lápot, műszakilag lehetetlen, ostoba, minden valós alapot nélkülöző vádaskodás”, finoman szólva nem felel meg a valóságnak.
A vízáteresztő művön keresztül a tőzegtavakba kerülő víz nem tud a hivatkozott bukó zsilipeken keresztül az Óceán árokba leeresztődni, ugyanis azok el vannak tömődve és az Óceán árok sincs olyan állapotban, hogy azon a víz a Mogyoród patakba levezetődhessenek. Az Auchan kért és kapott engedélyt az Óceán árok nyomvonalának és partjának rendezésére, azonban ezt a Kertész Károly vezette horgászegyesület megtámadta. Ezt azzal a szándékkal tette, hogy az Óceán árok szabálytalan és funkciójának nem megfelelő állapotát megtartsa, hiszen így a tőzegtavakba mesterségesen vízpótlásként bejutó vízmennyiség nem tud levezetődni és a tőzegtavak vízszintje megemelkedik.
Kertész Károly saját személyével kapcsolatosan is hosszasan magyarázkodik válaszlevelében.
Mindenki tudja – tisztelet a kivételnek -, hogy Magyarországon azért hoznak létre és működtetnek alapítványokat, hogy az adózatlan tevékenységükből az alapítványokat működtetők a bevételeket ügyesen kicsordogáltassák, figyelemmel arra is, hogy az alapítványnak nonprofit szervezetnek kell lennie.
Megható, ahogyan saját magáról Kertész Károly megállapítja, hogy a Dunakeszi Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítványnál végzett kuratóriumi elnöki munkájának sikeressége alapján kérték fel a MÁV Sporthorgász Egyesület vezetésére. Tekintettel arra, hogy Kertész Károly állítása szerint a két tisztség gyakorlása igen sok munkával jár, azt nyilván nem ok nélkül vállalja.
Kertész Károly állításával ellentétben az a horgászegyesület nem lehet közhasznú, amelynek tagjai tönkre tették a természeti védettséget élvező területet, beépítették engedély nélkül hétvégi házakkal és az egyesület egész tevékenységét a tagok egyéni érdekeinek rendeli alá.
A Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítvány környezetvédelmi- és gyermeksport tevékenysége csak a nevében jelenik meg, kiemelten közhasznú volta a Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesülettel való összefonódása (közös elnök, alapítványi kuratóriumi tagok horgászegyesületi tagsága) miatt eleve megkérdőjelezhető.
Kertész Károly állításával ellentétben az Önkormányzat az Auchan és a MÁV Sporthorgász Egyesület között kötött együttműködési megállapodást a Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítvány nem írta alá.
A Kertész Károly által vázolt kitaláció - miszerint az ex lege védett területek elválasztásának meghiúsítása érdekében került sor annak a nyomvonalnak az elfogadására, amely Kertész Károly hétvégi házától legtávolabb vezetett -, soha a tárgyalások során nem merült fel.
Kertész Károly – saját elismerése szerint is – támogatta a bevásárló központ építését, fejlesztéseit, miután a bevásárló központot megközelítő út építése az együttműködési megállapodás alapján nem a hétvégi háza közelében történt, valamint az Auchan sok millió forintot fizetett ki a Kertész Károllyal történt megállapodása alapján, amelynek címzettje és felhasználása nem ismert és Kertész Károly erről nem mesél, hanem következetesen hallgat.

Kovács Lászó43

90
Kuku képe

Egyre inkább úgy tűnik,

Egyre inkább úgy tűnik, hogy Önök aktát nyitottak Kertész Károlyról. Ismert módszer, de itt nem lesz hatékony.
Ősszel, amikor a lápos videó készült, a parttól két méterre egy méter mély volt a víz, de beljebb simán kettő. Mindez akkor volt így, mikor a szomszédos tavakban kifejezetten alacsony a vízállás, 1/2-1 méter hiányzott a szokásos töltöttségből, amit jól láttunk a stégek lábán.
Minden vízszinttel kapcsolatos állítása csúsztatás. Menjen ki és mérje meg. Most is így van.

--------------------------------
Kürti Gábor, Újpest

Lépj be a szakszervezetbe

91
Miló01 képe

Kuku ezeknek nem használ az

Kuku ezeknek nem használ az észérv, egy a fontos a profit, és ezt láppal nem tudja hozni a madár bolt.

92
Kuku képe

Úgy néz ki

Úgy néz ki IKEA:
http://criticalmass.hu/files/lapregilegi1.jpg

--------------------------------
Kürti Gábor, Újpest

Lépj be a szakszervezetbe

93
Hotyhogy képe

"...aktát nyitottak..."

"...aktát nyitottak..."

Úristen... Torokszorító rettegés jön ettől az emberre. A CSEKA, az ÁVÓ... :D

__________________________________________
Budap - Budaper - Budapest

94
Kovács László43 képe

Válasz Kürti Gábor

Válasz Kürti Gábor hozzászólósára!

A tőzeglápok tönkretétele nem bocsánatos bűn, azt nem lehet jóvátenni és azért mert régebben történt még nem lehet elfelejteni.
A környezetkárosítók, akik megszegték a törvényeket nem változnak, nem hitelesek később, mint a természetvédelem szószólói, még akkor sem, ha önkritikus hangot ütnek meg a saját maguk szervezte előadáson.
Én úgy tudom – a tervek alapján -, hogy az Auchannak nem az a célja, hogy parkolója legyen a láptó széléig, hiszen nincs is jogszabályi lehetőségük a terület ilyen mértékű beépítésére.
A védett tőzegtavakon horgászó horgászoknak nem az a céljuk, hogy a természetet védjék, hanem az engedély nélkül épített hétvégi házaik közelében ne épülhessen parkoló, a területet nyilvánítsák védetté, az ebből származó veszteségeket a magyar állammal viseltessék mindannyiunk terhére.
Ha ezek a horgászok valóban a természetet akarták volna védeni, akkor nem építették volna be engedély nélkül a tőzegtavak természetvédelmi területét és 1200 ember nem parkolna rajta gépkocsijaival és nem szeretnék, hogy betonozott út készüljön el a saját számukra történő használatra.
Hozzászólásából egyértelművé vált, hogy ön is horgász, anyagi érdekei miatt elfogult, vagy talán rendelésre írta azt.
A levelében közölt megállapításai tévesek, vagy esetleg szándékosan az olvasó megtévesztésére készültek.
Korabeli fényképfelvételek bizonyítják, hogy a tárgyi terület az elárasztás előtt teljesen száraz volt, amelyet hozzászólásában ön is alátámaszt azzal, amikor azt állítja, hogy 20 évvel ezelőtt a horgásztó kotrásakor barátaival a markológépekről ugrált a kikotort kupacokba, nem pedig vízbe, vagy lápba.
Üdvözlettel: Kovács László43

95
Kuku képe

Tisztelt Kovács

Tisztelt Kovács László!

Ön megkísérli lejáratni Kertész Károlyt, amitől a legnagyobb siker amit remélhet, hogy ez sikerül. De mi nem Kertész Károlyt védjük, hanem a lápot. A horgászegyesület elnöke felőlünk Josip Broz Tito is lehetne. A petíciót már 3000 ember írta alá, akik nem is ismerik Kertész Károlyt. Önt azonban egyre jobban megismerni. Hibákat vét az érvelésében, szemtanúkat kérdőjelez meg. Messziről jött ember azt mond amit akar, most azonban mellétrafált.
Ezt állítja:
"Más módon is gondoskodott Kertész Károly a tőzeg tavak vízszintjének megemeléséről. A tőzeg tavak mellett lévő 24 hektáros bányatóból egy szivornyán keresztül folyamatosan átvezetteti a vizet a tőzegbánya tavakba, ezáltal a tőzeg tavak vízszintjét majdnem a talaj szintjéig megemelte, egyúttal a talaj közös vízháztartása folytán a 322-es út és a tőzeg tavak között lévő területet elárasztotta."

Kertész Károly 2000 februárja óta vezeti a horgászegyesületet, nekünk azonban már a 90-es évekből is van légifotónk, amin kiválóan látszik a láp és a láptavak, pontosan a mai állapotukban:

--------------------------------
Kürti Gábor, Újpest

Lépj be a szakszervezetbe

96
Miló01 képe

Tisztelt Kovács

Tisztelt Kovács László43!

Örülök, hogy újra eltudott helyezkedni a legutóbbi munkaadójánál és továbbiakban is folytatja a lejárató hadjáratot.
De ezzel csak egy baj van, hogy személyek ellen irányul, minket, legalábbis engem egy kicsit se érdekel, hogy ki kivel van baja, egy a lényeg a láp megmaradjon, ahol van.

Üdvözletem: Önnek és az madaras abcnek.

97
Kovács László43 képe

Az üzeni a főnököm

Az üzeni a főnököm Jacques Foch hogy ha megengedik hogy a nem-láp helyére épüljön a 34664. számú acéldoboz akkor csinálnak oda biciklitárolót.
Egyszeri alkalom.
Fogadják el.

98
Tomek képe

Külföldre is eljutott a

Külföldre is eljutott a hangunk, hurrá!:))

http://globalvoicesonline.org/2010/01/26/hungary-the-invisible-marsh/

Vasárnap délelőtt 11-kor menstruáció lesz a dunakeszi polgár jenő hivatalnál! Gyertek sokan!

http://dkck.freeweb.hu/

99
elfroland képe

Dunakeszi város

Dunakeszi város képviselő-testülete január 28-ai ülésén az alábbi döntéseket hozta:
Auchan és a tőzegláp
Ugyancsak a napirend előtt esett szó a tőzegláp helyzetéről. Ennek során Kecskeméthy Géza polgármester elmondta, hogy nem érti, hogy a környezetvédők miért az önkormányzatot hibáztatják a kialakult helyzetért, hiszen a kérdéses terület nem önkormányzati tulajdon és soha sem volt az. A területtel kapcsolatban öt évvel ezelőtt született jogerős bírósági ítélet, amely kimondta, hogy a terület nem védett. Az önkormányzat anno a bírósági ítélet alapján hozta meg a terület besorolásáról szóló döntését. Amennyiben ez a bírósági ítélet megváltozik az önkormányzat jogkövető alanyként igazodni fog az új helyzethez.
A Testület több frakciója is hozzászólt a témához. Egységes volt az a vélemény, hogy a Testületnek nem tiszte eldönteni, azt hogy a terület láp e vagy sem, ezt a szakemberekre kell bízni. Ha azonban a szakértők lápnak ítélik, azt meg kell őrizni. A Fidesz frakció közleményt is kiadott a témában, amelynek lényege az, hogy ha a terület természetileg védendő, értékes, azt próbáljuk meg tanösvényekkel láthatóvá tenni a lakosság, első sorban az iskolások számára.

100
Kuku képe

ja, itt személyesen is meg

ja, itt személyesen is meg lehet ismerni ezt a derék embert:

http://atv.hu/cikk/20100202_ingovanyos_ugyek_dunakeszin

http://greenr.blog.hu/2010/01/27/dunakeszi_tozegtavak_16

--------------------------------
Kürti Gábor, Újpest

Lépj be a szakszervezetbe

102
pisze képe

Legújabb

Legújabb fejlemény:
Tudatos Vásárlók Egyesülete 15 civil szervezettel közösen nyílt levelet intézett az Auchannak.

Levél lényege:
"Az alábbi szervezetek részt vesznek a bojkott országos kampánnyá fokozásában, amennyiben az Auchan 2010. február 28-ig nem tesz bejelentést arról, hogy lemond a dunakeszi áruház bővítéséről.

Tudatos Vásárlók Egyesülete
Alag Lakóparkért Egyesület
Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület
CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
Esztergomi Környezetkultúra Egyesület
Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete
Független Ökológiai Központ
GATE Zöld Klub
Hulladék Munkaszövetség
Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata
Levegő Munkacsoport
Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Magyar Természetvédők Szövetsége
Nimfea Természetvédelmi Egyesület
Pécsi Zöld Kör
Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület
Védegylet

A levél elküldése óta jelezte csatlakozását:

Élőlánc Magyarországért

Reflex Környezetvédő Egyesület

Amennyiben a te szerevezeted is csatlakozna a felhíváshoz, kérjük jelezd a tve@tve.hu címen. A csatlakozók listáját folyamatosan bővítjük."

A nyílt levél itt olvasható:
http://www.tve.hu/hirek/nyilt_level_az_auchannak

103
pisze képe

Jó hír után, jöjjön egy

Jó hír után, jöjjön egy szégyenteljes hír:
a Magyar Mérnöki Kamara 2010. január 22-én "A Környezet védelméért" díjjal tüntette ki Moyzes Antalt, a Naturaqua Kft. ügyvezető igazgatóját.

A Naturaqua az a cég, amely a Dunakeszi Tópark Bevásárlóközpont bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációjában állítja: a tervezett beruházás helyén nincs láp.

Itt a hír:
http://www.naturaqua.hu/index.php?lang=hu&event=9

104
lord képe

Jöjjön még egy: A

Jöjjön még egy:

A hatósági eljárást kritizáló civilek képviselőit rágalmazás vádjával feljelentette a szakvéleményt készítő Dr. S. Nagy László a Pesti Központi Bíróságon.

http://www.alternativenergia.hu/dunakeszi-lap-ugy-feljelentes-a-civilek-...

105
alcedo képe

Szövegértés:

Szövegértés: 1
Pofonfa-rázás: 5

Leülhet.

106
polimer képe

nem akarunk szervezetten

nem akarunk szervezetten odamenni a hivatal elé? = egy közös tekerés vasárnap délelött.

(ha úgy alakul, akkor kiírom blogba)

107
pisze képe

Polimer! Ez melyik hivatal

Polimer! Ez melyik hivatal lenne? Dunakeszi Ph, vagy Magyar Mérnöki Kamara, illetve ...? P.

108
polimer képe

Dtomek írta kicsit fentebb:

Dtomek írta kicsit fentebb: "Vasárnap délelőtt 11-kor menstruáció lesz a dunakeszi polgár jenő hivatalnál! Gyertek sokan!"

igazából én sem tudom pontosan melyik hivatal, de gondolom a dunakeszi ph.

Dtomek, kérlek oszd meg velünk, amit tudsz :)

109
lord képe

szerintem ez egy hetekkel

szerintem ez egy hetekkel ezelőtti vasárnap

110
pisze képe

Igen, igen. Közben

Igen, igen. Közben megtaláltam, az Élőlánc Magyarországért szervezte.
http://elolanc.hu/index.php/dunakeszitozeglap/10291-dunakeszitozeglap-2

111
beked képe

Én nagyon szeretném, hogy

Én nagyon szeretném, hogy ne csak a láp maradjon meg, de azok, akik az "életére törtek" kerüljenek a fénybe és vonassanak felelősségre, de ne csak a szakértők. Azért szeretném mindezt, mert nem kerülhet minden barbáság a közösség elé, ha valaki észre is veszi hangja nem biztos, hogy eljut a tömegekig, vagy csak későn. Ne lehessen azt gondolni: most nem sikerült, nem baj Béláim, majd máskor.
Egyre jobban dühít az mellébeszélés, és egyik oldalról a másikra ugrálás, amit látni.

Beke Dávid

112
lord képe

Láp vagy nem láp - öt

Láp vagy nem láp - öt hatóság 9 éve nem tud dönteni, a miniszter is ringbe száll
Az MTV Este vendége Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter 2010. február 12.

(részlet)

Mv.: - És, ha az derül ki a vizsgálatok során, az Akadémia speciál már állást is foglalt ebben a kérdésben, hogy ez valóban láp, akkor ezzel megelégednek, vagy a továbbiakban vizsgálni fogják a felelősséget is, hogy hogyan történhetett meg, hogy a Környezetvédelmi Hatóság egy egyszer már kiadott döntést megváltoztatott ezzel kapcsolatban és letagadta azt, ami megint csak lápnak bizonyul?

Sz.I.: - Nem akarom a jogászokat bántani, családban is van, feleségem is az, nem is nagyon merek majd hazamenni, de azt ön is tudja pontosan, hogy nagyon sokszor van az, hogy a rendeletek, a paragrafusok és a való élet igazsága azok nincsenek tökéletesen szinkronban egymással.

Mv.: - De itt egy szakértői vizsgálatról van szó, igazából nem jogi csűrés-csavarásról..

Sz.I. - ..bocsásson meg..

Mv.: -..és, ha a szakértő nem onnan vette a mintát, ahonnan kellett volna, az egy komoly kérdéseket vet fel.

Sz.I.. - Ez így van, ebben tökéletesen egyetértünk. Ez is az egyik olyan eleme ennek az egész történetnek, ami miatt én a miniszteri vizsgálatot, felülvizsgálatot elrendeltem. A Főfelügyelőség, a hatóság nagy valószínűséggel papírokból dolgozott, olyan bejegyzésekből, olyan telekkönyvi kivonatokból, amelyek nem voltak teljesen szinkronban a való élettel. Kiadtak egy olyan megbízást, egy olyan bejegyzett igazságügyi szakértőnek, akinek a véleményére nyilvánvalóan adniuk kellett ez az igazságügyi szakértői vélemény ma a felülvizsgálat egyik legfontosabb eleme.

113
alcedo képe

PR felvezetés:

PR felvezetés: összekacsintás a nézővel a jog és a valóság viszonyáról. (Néző ilyenkor azt gondolja: hát igen, ezek a körmönfont jogi csűrés-csavarások nincsenek köszönő viszonyban a valós élettel. A hozzáértő azt gondolja: a miniszter a természetvédelmi törvény felhatalmazása alapján alkothat részletes szabályokat az ex-lege védett területekkel kapcsolatos eljárásokról.)

Aztán jön a meglehetősen eufemisztikusan előadott történet a hivatalos papírokról és az esetleges, elkerülhetetlen adathibákról. (Nézők a legkülönfélébb dolgokat gondolják, a pontatlan földhivatali nyilvántartásoktól a zsíros bankjegyekig mindenféle az eszükbe juthat. A hozzáértő fejében ott motoszkál a kérdés, hogy a Főfelügyelőség egyes szakmailag járatos vezetői által jól ismert ügyben minek szakértőt kirendelni. A dolog olyannak is tűnhet, mintha valaki úgy akarna valamit elintézni, hogy úgy tűnjön: kellő gondossággal járt el, mégis a folyamatba alapvető hiba csúszhatott, egy száraz, szakmai ügyben egy hajszálnyi tévedés valaki más részéről, ami történetesen éppen egy multicég gazdasági érdekeinek érvényesülését segítette.)

114
pisze képe

Hát nem Szabó Imre, a

Hát nem Szabó Imre, a hatóság nem csak papírból dolgozott (ami önmagában nagyon jó, de az ügynél nem segítette a valós tények megállípítását, hivatalosan).

Részlet Lord által korábban belinkelt cikkből ( http://www.alternativenergia.hu/dunakeszi-lap-ugy-feljelentes-a-civilek-... ):

"Másrészt azért, mert Dr. S. Nagy László szakértői szemléjén jelen volt a Természetvédelmi Főfelügyelőség képviselője, Dr. Szabó Sándor is. Több, mint meglepő, hogy sem ő, sem a terület tulajdonosának férje, aki egyben a láp egy másik részének korábbi tulajdonosa, nem észlelték, hogy másik telken vesznek mintát.

Dr. Szabó Sándortól annál is inkább elvárható lett volna, hogy ismerje a területet, mert már 2000-ben is intézkedett a helyszínen, a Duna-Ipoly Nemzeti Park alkalmazottjaként. "

115
beked képe

Én is pont ezekre a

Én is pont ezekre a "furcsaságokra" gondoltam, valamint még arra, hogy a polgármester úr az ATW-s beszélgetésben nagyon erősködött, hogy ott nincs is láp, a civilek hülyék és mindenki parkolót akar, most meg azt mondja, hogy nem az ő feladata ezt eldönteni és csak a szakértői véleményeket ismerték (amiből ugye egy mondta, hogy nem láp, pusztán -a civilek szerint hibás- talajtani vizsgálat alapján, mig három szakértői vélemény, amelyek, mind önmgukban is elegendőek lettek volna, a véleményalkotáshoz mondta ki, hogy láp) Ez nekem több mint fura.

Az én véleményem az, hogy ha a civilek a láp után a mellett is kiállnak, hogy a felelősök legalább ismerté válljanak, az a továbbiakban talán némileg visszatartó erő lehet hasonló nemkivánatos cselekedet megindulására. Mert a legutóbbi megszólalások épp abba az irányba mennek, hogy a felelősöket eltusolják.

Beke Dávid

116
elfroland képe

A felelősök mindig és

A felelősök mindig és mindent jól csinálnak.
Ha valami mégse úgy van ahogy azt mondták akkor az nem az ő felelősségük.
Ha itt érzel némi ellentmondást az nem a te hibád, de hát dolgok errefelé valahogy így működnek... :-(

117
pisze képe

Dávid, igazad van. Levegő

Dávid, igazad van.
Levegő Munkacsoport ezért is lépett az ügyészség felé:
http://www.levego.hu/#showNewsUp%282092%29

118
Pontagy képe

miért nem nyomnak oda a

miért nem nyomnak oda a miniszterek, meg "szakértők" elé egy videót (nem keresem meg, itt volt már linkelve egy csomó) vagy viszik ki a terepre, ahol megmutatják hogy: "Van szemed, bazmeg? Ez egy kibaszott láp, nézzél körül, szerinted mi ez? Ha nem hiszed, mássz bele. Meg ha szakember vagy, tudnod kéne, hogy _minden_ láp védett, ha meg nem tudod, akkor add vissza a diplomádat, meg a bársonyszékből is állj fel."

tudom, előtört belőlem a diplomata, meg minden, de ezek ennyire félnek szembenézni a tényekkel? Pl az a "szakértő" bazz...

119
lord képe

Jean-Paul Filliat, az Auchan

Jean-Paul Filliat, az Auchan Magyarország Kft. vezérigazgatója tisztelettel meghívja Önt az Auchan sajtótájékoztatójára.

A téma az (!) Dunakeszin tervezett beruházásával kapcsolatban a vállalat álláspontjának ismertetése.

A rendezvény helyszíne:
Hotel Mercure Budapest
1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43.

A rendezvény időpontja:
2010. február 19., péntek, 9:30 óra

Az autóval érkezőknek ingyenes parkolást biztosítunk a hotel mélygarázsában, kérjük, hogy a regisztrálásnál jelezzék, hogy gépkocsival érkeztek.

stb. :)

via Greenr

120
vaandor képe

Találgathatok? Tuti

Találgathatok?
Tuti elhangzik majd a kedvesaranyos duma, hogy "Az Auchan nem szándékozik természetvédelmi besorolású területre építkezni."
Noná, hogy nem, meg is baszná érte a hatóság. Inkább jó előre megkeni a szakértőket és leveteti a védettségi besorolást!

- - - - -
"Riding a bike is like doing a dance; words are rarely spoken but much is said."

121
pisze képe

Ezt mondta

Ezt mondta Filliat:

http://inforadio.hu/hir/belfold/hir-334789

Mindenesetre én folytatom hét évvel ezelőtt megkezdett bojkottomat az Auchan felé ;)

122
pisze képe

Na, és az itt lévő

Na, és az itt lévő szervezetek is bojkottba kezdenek várhatóan, mert a hír szerint az Auchan még nem mondott le a beruházásról:
http://www.tve.hu/hirek/nyilt_level_az_auchannak

123
lord képe

Rengetegen vették át a

Rengetegen vették át a hosszabb-rövidebb közleményt via MTI.
Mindjárt össze is szedem, tanulságos lesz a címadási gyakorlat ;)

Ééérdekes módon a másik oldal kimaradt a legtöbb híradásból:

"Sarkadi Márton, a lápot védő civilek egyik vezetője az Auchan álláspontjára reagálva az MTI-nek elmondta: üdvözlik az Auchan döntését, miszerint a minisztérium által elrendelt felülvizsgálat lezárásáig nem kezdik el a beruházást. Megjegyezte ugyanakkor, hogy az építkezés megkezdésére jogilag sem lenne lehetőségük.

Mint mondta, a Jean-Paul Filliat által említett rendezési terv valóban létezik, csakhogy a terület beépíthetőségét a dunakeszi önkormányzat törvényellenesen mondta ki, mivel részben láp található rajta, ami törvény - tehát egy magasabb rendű jogszabály - szerint védett.

Sarkadi Márton vitatkozott azzal az állítással is, miszerint az Auchan a beruházás megvalósulása esetén is érintetlenül hagyná a civilek által védett területet. Mint rámutatott ugyanis, az Auchan által kiadott, építkezési terveket mutató térképen nyilvánvalóan látszik, hogy a terület részét képező Óceán-árkot a védett láp közepén akarják átvezetni. Mivel az Óceán-árok tulajdonképpen egy szennyvízelvezető, a lápon való átvezetése súlyos környezeti károkhoz vezet, már maga az építkezés is feldúlná a terület állatvilágát - mutatott rá.

A térképen az is látszik, hogy a beruházás nagy része érintené a láp védőzónáját, ami ugyan valóban nem a láp része, ám nélkülözhetetlen annak fennmaradásához. A térkép szerint a szűken vett láp - az úgynevezett magterület - egyes részeit is érintené az építkezés - magyarázta.

Sarkadi Márton elmondta azt is, hogy részt kívánnak venni a Szabó Imre által elrendelt felülvizsgálati eljárás helyszíni és szakértői vizsgálataiban. Az erre vonatkozó kérelmet már benyújtották a minisztériumnak, jelenleg a válaszra várnak." (zipp.hu)

124
lord képe

Nézzük, ki milyen címmel

Nézzük, ki milyen címmel tálalta ugyanazt a rizsát. Tényleg tanulságos.

Érintetlenül hagyja a dunakeszi lápot az Auchan - HVG
Nem merészkedik a lápra az Auchan - FN
Nem kell félteni az Auchantól a dunakeszi lápot - Klubrádió
Érintetlenül hagyja a Dunakeszi lápot az Auchan - Hírszerző
Nem épít lápra az Auchan - Ingatlanmagazin
Már az Auchan is védelmezi a Dunakeszi lápot - InfoRádió
Nem nyúl az Auchan a Dunakeszi láphoz - Népszava
Megmenekül a Dunakeszi láp? - Stop.hu
Auchan terjeszkedés: mi lesz a védett természeti területtel? - Világgazdaság
Az Auchan nem téved ingoványra - EchoTV
Az Auchan szerint nem építenek a lápra - MenedzsmentFórum
Mindenképp érintetlenül hagyja a Dunakeszi lápot az Auchan - AlternativEnergia
Megadta magát a multi? - HírTv
Auchan: a dunakeszi tőzegláp érintetlen marad - MagyarOnline
Megvédték a civilek a dunakeszi lápot - MagyarTV
Nem láptalanít Dunakeszin az Auchan - Zipp.hu
A civilek nem hisznek az Auchan ígéretének - Nol.hu

A végére egy totális szöveg:

Megmarad a védett láp; Az Auchan várja a hatóságok mielőbbi döntését - Élelmiszer.hu

És hogy az újságírók mit kaptak cserébe a remek teljesítményért? Bort, kávét és csokikrémet egy igazán stílusos szatyorban.

A maroknyi tüntető ellen pedig eljárás indult gyülekezési joggal való visszaélés miatt.

125
lrdr képe

Kemény. Talán időszerű

Kemény.
Talán időszerű lenne a saját stílusukban elkezdeni foglalkozni velük, amolyan Alinsky-féle szinten. :P
Minden nap bekenni az üvegeket a száraz területről származó sárral, odaszarni a küszöbre, különböző vicces postai küldeményeket feladni, ilyesmi.

126
j_gergo képe

Egy teherautónyi sár

Egy teherautónyi sár kiborítása a főbejárat elé, beletűzni a mocsár állat- és növényvilágát mintázó nagy papírtranszparenseket (papírbéka, papírvirág), majd egy bazinagy Auchan feliratú úthengerrel átmenni rajta összelapítva a papírtranszparenseket. Ha jól meg van szellőztetve, akkor látványos képek jönnének le a sajtóban.

De ehhez kell egy olyan szervezet, aki utána megvédi az aktivistákat, fizeti a perköltségeket, satöbbi.

A küszöbre szarás szerintem rossz kommunikáció.

––––––––––––––
ʞoʎƃɐʌ ƃɐʇqnlʞ

127
pisze képe

Jó ötlet! A középső

Jó ötlet!
A középső bekezdésben foglaltakat kéne vhogy kezelni, mert a többi megszervezhető ;-)

128
alcedo képe

Bohus Anita (szokásához

Bohus Anita (szokásához hű) alapos feltáró cikke a sajtótájékoztatóról és állításairól a Greenfo-n:

http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=23637

129
pisze képe

Sziasztok! A

Sziasztok!

A magánszemélyek által kezdeményezett bojkotthoz csatlakozott 26 civil szervezet is.

Részletek és a sajtóközlemény itt található:
http://www.tve.hu/hirek/bojkott_auchan

TVE bojkott oldala:
http://tudatosvasarlo.hu/auchan

Kérjük, hogy
- csatlakozzatok a bojkotthoz, ha eddig nem tettétek meg,
- adjátok tovább a bojkott-hírt,
- amennyiben lehetőségetek van rá, továbbítsátok a sajtóanyagot jó helyre :)

Jön majd banner, matrica, szórólap stb. is.

Köszönjük!

Kelemen Zoltán

130
pisze képe

PR-tanulságok a

PR-tanulságok a témában:

"Magyarország első PR ügynöksége válaszolt a világelső PR ügynökségnek. Egyértelmű kommunikáció!"

http://greenr.blog.hu/2010/03/03/dunakeszi_tozegtavak_27

Teljes PR Herald írás itt:
http://prherald.hu/cikk2.php?idc=20100227-070453

131
jocek képe

http://hvg.hu/gazdasag/201003

http://hvg.hu/gazdasag/20100304_civil_bojkott_az_Auchan_ellen

én már régóta bojkottálom a fosan-t, tedd ezt te is
_______________________
a kőolaj egyszer úgyis elfogy

132
jocek képe

ja, bocs, most látom, hogy

ja, bocs, most látom, hogy feljebb pont erről van szó.
de mind1, az legalább jó hír, hogy a hvg hozta.
_______________________
a kőolaj egyszer úgyis elfogy

134
nemethf képe

Különösen ennek a

Különösen ennek a gúnyolódó alaknak ezen az elvetélt ötletén lehet nagyot derülni:

"a környezetvédők a görbeszárú pupujka vegetációt cserepekbe ültetik és elviszik ötven méterrel távolabb és ott kiültetik."

No hiszen, ezernyi tőzegpáfrányt vödörben áthordani, nem is beszélve a többi védett fajról, amelyek a vízhez kötődnek!

Szerencsére mostanában csöndesebb a téma: talán az Auchan is kész visszakozni. De ha nem, akkor a megfordult közhangulattól félve inkább csöndben marad.

135
viktormaci képe

"Dunakeszi-tőzegtavak 37 -

"Dunakeszi-tőzegtavak 37 - Riadó, Riadó, Riadó!

Ezen kívül sajnos más esemény is történt. A tegnapi napon az Auchan megbízásából Kecskeméthy Géza Dunakeszi polgármestere hozzájárulásával elkezdték kivágni a Dunakeszi láp területén a fűzfákat. A favágókat a rendőrség igazoltatta és most várják a helyszínre a Természetvédelmi Főhatóság képviselőjét."
2010.09.24.

http://greenr.blog.hu/2010/09/24/dunakeszi_tozegtavak_37

_______________________________________
Egy a bringán kalandozó magyarok közül.