A Margít-hídi kerékpáros közlekedésre vonatkozó rész és a határozatok.
Hosszú, viszont hiteles dokumentum.
Forrás:
http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=tirhidden&command=showagendaitem...

A napirend 17./ pontja: „A budapesti Margit híd felújítása és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” című európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló projekt aktuális, rendezendő kérdései.

ELŐADÓ: dr. György István

HOZZÁSZÓLÓK: Somfai Ágnes, Losonczy Pál, Szabó György, Vitézy Dávid, László János

ELNÖK: Megadom neki a szót, jelezve, hogy Somfai Ágnes képviselő asszonynak módosító javaslata érkezett a napirendi ponthoz. Nem tudom, itt van-e a képviselő asszony?
Főpolgármester-helyettes úrnak megadom a szót.

ELŐADÓ: Köszönöm a szót, tisztelt főpolgármester úr. Ahogy azt a tisztelt képviselő hölgyek és urak olvashatják, több pontban igyekeztem összefoglalni a Margit híd beruházásával összefüggésben jelentkező kérdéseket. Egyrészt a vállalkozási szerződés pénzügyi ütemezésére és a kötbérvita rendezésére igyekeztem egy javaslatot tenni, aztán a következő akut, és a médiumok által is felkapott probléma volt az elmúlt napokban a déli oldali kerékpárút kialakításával kapcsolatos kérdéskör, erre is egy megoldási javaslatot tettünk. A Margit híd pilléroszlopainak restaurálására és pótlására szintén szükség van, ezt tudtuk, hiszen e nélkül végleges használatbavételi engedélyt nem kaphat a híd, itt is megoldási javaslatot tettem. Az aluljárók nívójának növelésére és a BKV-pénztár átépítésére szintén egy pontban kitértünk, és az új hídfőtér kialakításával összefüggésben is megoldási javaslat szerepel ebben az összefoglaló anyagban. Részletesen nem kívánom ezeket ismertetni, hiszen mindenki megkapta, kérem a Közgyűlést, hogy támogassák az előterjesztés határozati javaslatait.

ELNÖK: A módosító javaslatról mi a főpolgármester-helyettes úr nyilatkozata?

ELŐADÓ: Máris nézem. Tehát a módosító javaslat, ha jól látom, akkor a kerékpárút megvalósításával függ össze. A kerékpáros érdekvédelmi szervezetekkel konzultációt folytatott a Közlekedési Ügyosztály, illetve a BKK.
Az én legfrissebb információim szerint az a megoldás – bár természetesen az adottságok figyelembe vételével rögzíthető csak, amit mondani fogok – elfogadható számukra, tehát hogy a déli oldalon megépítendő kerékpárút tulajdonképpen egyben a gyalogos járdával kerüljön kivitelezésre, nyilván a felhajtó és a lehajtó rámpák kiépítésével. Ennél jobb megoldást, a kerékpáros szövetségek véleményével találkozó és a kerékpárosok érdekében meghozandó ennél jobb megoldást nem láttunk, ezért ennek a kidolgozására tettünk javaslatot.
Az én előterjesztői véleményem szerint az előterjesztésben szereplő határozati javaslat ezeknek a feltételeknek megfelel, úgyhogy ezt a módosító javaslatot nem kívánom befogadni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Somfai Ágnes képviselő asszonyé a szó.

SOMFAI ÁGNES (LMP): Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Közgyűlés! Elolvastam az előterjesztést, és ennek nyomán írtam meg azt a módosító indítványt, ami most önök előtt szerepel. A módosító indítvány azzal függ össze, hogy a Közgyűlés korábban már több határozatában úgy döntött, hogy a Margit híd déli oldalán, a járdán egyirányú kerékpárút megvalósítása szükséges. Az, hogy ettől a javaslattól most mi el kívánunk térni, nem kellően alátámasztott. Elolvastam, amivel azt indokolták, hogy ez miért nem valósítható meg, és azt gondolom, hogy ez nem helyes.
Az egyik indoklás azt mondja, hogy azért nem jó, ha a déli oldalon egyirányú kerékpárút valósul meg, mert forgalmi dugó lesz, és közlekedésbiztonsági szempontból ez nem megfelelő. Azt gondolom, hogy az önök új megoldási javaslata, amely szerint osztatlan gyalogos- és kerékpárút kerül kialakításra, éppen hogy növeli ezt a forgalmi dugót és rendezetlenséget, hiszen lehetővé teszi azt, hogy ne csak egy irányban, hanem két irányban közlekedjenek a kerékpárosok együtt azon a járdán, amit a gyalogosok és a családos babakocsisok használnak.
A másik indoklás az volt, hogy nincs meg a megfelelő keresztmetszet, így az útügyi előírásoknak nem megfelelően alakítható ki a kerékpársáv. Ez az indoklás szintén hibás, hiszen az egyirányú kerékpársáv 1 méteres szabványa mellett az 1,7 méteres járda megfelelő, és megnézve a Margitsziget kerületi szabályozási tervéhez készült forgalomszámlálási adatokat látható, hogy a déli oldalon kevesebb a gyalogosforgalom.
Éppen ezért összefoglalóan arra szeretném megkérni a tisztelt Közgyűlést, hogy olyan határozatot fogadjon el, ami az eredeti javaslatoknak megfelelően az egyirányú kerékpárút járdán megvalósított osztott kerékpár- és gyalogos út mellett foglal állást.
Felmerült többször itt a közlekedési hatóság szerepe. Ez nem teljesen tisztázott, hiszen egyszer a közlekedési hatóság úgy fogalmazott, hogy a déli oldalon járdán kerékpársáv vezetését nem engedélyezi. Amilyen indokokkal ezt nem engedélyezte, miszerint ez balesetveszélyes, ez ugyanúgy fenn fog állni a következő, az osztatlan megoldási javaslatnál. Illetve azóta felmerült az, hogy vajon a közlekedési hatóságnak milyen jogosultsága van ebben a tekintetben, hiszen a közlekedési hatóság a Főpolgármesteri Hivatalra ruházta a döntést, hogy milyen megoldás szülessen a déli oldalon.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem vitatva képviselő asszony szándékait azt látjuk problémának, hogy az ön módosító javaslatának első és második mondata a mi értelmezésünkben ellentmondásban van egymással, de erre Vitézy Dávid vezérigazgató úr reagálni fog, ha hozzászólását megtette Losonczy Pál képviselő úr, akinek megadom a szót.

LOSONCZY PÁL (Jobbik): Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Főpolgármester Úr! A Margit híd kérdésében a felújítási költségek másfél év alatt körülbelül másfélszeresére nőttek, most már közelítünk a 30 milliárd forinthoz, és a kivitelező, aki nem tudta átadni időre a forgalomnak a hidat, még pluszköltségre tart igényt.
Annak idején volt egy nagy értékű beruházásokat vizsgáló bizottság, aminek a jelenlegi főpolgármester-helyettes, dr. Bagdy Gábor úr volt az elnöke, és a híddal kapcsolatban gyakorlatilag szabálytalanságokat és szakszerűtlenségek sorozatát állapították meg, de személyi felelősségre vonás ez ügyben nem történt. A Jobbik azt képviseli, hogy jelenleg egy ekkora beruházásnál minél előbb tegyük tisztába az ügyeket. Támogatjuk természetesen a kerékpárút tökéletes mederbe való terelését, viszont azt nem támogatnánk, hogy ebbe a 30 milliárd forintba a híd környéki aluljárórendszereket nem tudják belepréselni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Részben egyetértek képviselő úrral, és egyáltalán nem akarván védelmembe venni semmilyen döntést, annyit azért kénytelen vagyok elmondani, hogy részben nyilván jó szándékból, részben egyéb motivációktól vezérelten itt rendkívül pontatlan információk is megjelentek. Csak három mondatban és csak a saját véleményemként:
Ennek a beruházásnak nem voltak költségvetései; költségbecslései voltak, több és változó. Ellentétben az önök által már tavaly nyáron propagált információval, a legelső költségbecslés nem 12, vagy 13 milliárdról szólt, hanem 21 milliárdról. Nem egészen érthető okból ezt levitték 13-ra, vagy 12-re, pontosan nem is tudom, a szakma véleménye és álláspontja szerint annyiból a beruházás nem volt megvalósítható. Ehhez képest megjelent egy 30 milliárdról szóló propaganda, ami meg nem igaz, mert 20,8 plusz áfáért vállalta el a kivitelező, ami összességében 26, és nem 30. Az más kérdés, hogy a közvélemény előtt az egész úgy jelent meg különböző politikai interpretációk alapján, hogy itt 12 milliárd helyett 30 milliárdból építik meg a Margit hidat; ez csak annyiból sántít, hogy sem a 12 milliárd nem volt igaz, sem a 30, most sem 30-ról van szó, hanem 20,8 plusz áfáról. Ezzel együtt már kezdeményeztük, hogy a kötbérekről, a kifizetésekről és az elvégzett munkák számbavételéről a kivitelezővel egyeztetést kell folytatni.
Ami a személyi mulasztásokat illeti, nem tudom, tudja-e, hogy az azóta eltűnt párt, az MDF egy éve feljelentést tett a nyomozó hatóságnál a metró és a Margit híd ügyében. Ez a vizsgálat folyik, nyilván a nyomozó hatóság meg fogja hozni az állásfoglalását, ebben nekünk a nyomozó hatóságot nem hiszem, hogy instruálni kéne, azt a döntést, amit ők hoznak, el fogjuk fogadni, már csak azért is, mert ha tetszik, ha nem, azt el kell fogadni.
A kifizetésekkel kapcsolatban a számlakifizetéseknél nyilván megvan a felelősségünk abban, nehogy el nem végzett munkák kifizetésre kerüljenek. Erről a kivitelezővel az egyeztetések meg fognak történni, és a Közgyűlés erről reményeim szerint – legalábbis őszintén remélem, hogy így lesz – pontos tájékoztatást fog kapni. Ennek az előterjesztésnek most azonban nem ez a tárgya, ezt ön is tudja.
Szabó György képviselő úrnak adom meg a szót, utána pedig Vitézy Dávid válaszolna Somfai Ágnes képviselő asszonynak.

SZABÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! A Margit híddal kapcsolatosan olvastuk az előzményeket, a szakértői jelentéseket, végigolvastuk a korábbi közbeszerzési ügyiratokat, és azt látjuk, hogy a jelenlegi vezetés megpróbál kiutat találni, megoldást keresni, amivel egyet is tudunk érteni. Azt kérem, hogy a határozati javaslatokról egyenként döntsünk.
A múltra vonatkozólag lenne összefoglaló véleményem, amelyben egy picit vitába szállok az LMP-s javaslattal, aminek a lényege, hogy mind a Margit híd, mind a főváros egészét tekintve sokszor nem a szakmát hallgatták meg, nem a szakma álláspontja valósult meg, hanem politikai döntések születtek, aminek a nagyberuházások tekintetében ott vannak a hátrányos következményei. A Margit hídra vonatkozólag a kerékpárút esetében a szakma egyértelműen és határozottan fogalmaz, s mi jelen esetben a szakmát képviseljük és a szakmával értünk egyet. Hogy ez érthető is legyen mindazok számára, akik ezt az anyagot nem olvasták: a déli oldalon a kivitelezés tekintetében megvalósítani szándékozott kerékpáros forgalommal nem értünk egyet, mint ahogy ezt a szakma is leírta, az északi oldalon pedig korlátlan formában tudnak közlekedni a kerékpárosok.
E tekintetben kértem azt, hogy egyenként szavazzunk. A hibás folyamat megállítása a cél, és nem politikai, hanem adott esetben szakmai döntéseket támogatunk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Vitézy Dávid vezérigazgató úrnak.

VITÉZY DÁVID, a BKK Zrt. vezérigazgatója: Tisztelt Fővárosi Közgyűlés! Tisztelt Főpolgármester Úr! A BKK Zrt. a városüzemeltetési főpolgármester-helyettes felkérése alapján vesz részt a közlekedési tárgyú európai uniós projektek koordinációjában, ezért is kaptam én a felkérést, hogy válaszoljak az önök kérdéseire. Azt fontos hozzátennem, hogy az előterjesztésben szereplő megoldás a szakma, illetve egész pontosan a Közlekedési Ügyosztály álláspontját tükrözi. A Közlekedési Ügyosztály és annak minden alosztálya azt a műszaki kialakítást, amelyre az előterjesztés javaslatot tesz – tehát a közös gyalog- és kerékpárút kialakítását – támogatja.
Ugyanakkor mindenki tudja, a Közlekedési Ügyosztály is tudja, mi is látjuk, a civil szervezetek is látják, hogy alapvetően sok rossz döntés született ennek a projektnek az életében az elmúlt években, sok megoldatlan probléma van, amely már csak kompromisszumos megoldások meghozatalát teszi lehetővé. A tökéletes megoldást megtalálni itt már nem lehet.
Mi a mai helyzet? Egyrészről van a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak egy jogerős határozata, amely három évig érvényes – ezt 2009 tavaszán adták ki –, amelyben egyértelműen az szerepel, hogy a déli oldali járdán az egyirányú kerékpársáv vezetését a hatóság nem engedélyezi. A főváros megpróbálta elérni ennek a határozatnak a módosítását a közlekedési hatóságnál. A hatóság nem vonta vissza ezt a határozatát, hanem érvényben tartotta, és egy olyan állásfoglalást adott ki, amelyben lényegében leírta azt a jogszabályi helyzetet, hogy más esetben pusztán erről a szakmai kérdésről – tehát hogy milyen legyen a kerékpársáv kialakítása – a Fővárosi Önkormányzatnak saját hatáskörében van joga dönteni, de önmagában ezt az engedélyét nem változtatta meg. Tehát ha a Fővárosi Közgyűlés korábbi döntése szerint egyirányú kerékpársáv valósul meg, akkor a hatóságnak joga, és az előzetes információk szerint szándéka is van arra, hogy ne adja ki a Margit híd használatbavételi engedélyét, ebben az esetben pedig az európai uniós támogatásokat a főváros nem tudja lehívni ehhez a projekthez.
Az NFÜ ugyanakkor az európai uniós támogatás feltételeként szabta, hogy az indikátorokat a főváros teljesítse, azaz több mint 1,6 kilométer hosszan valósítson meg kerékpárutat a Margit hídon, márpedig ezt csak akkor tudja teljesíteni, ha a déli oldalon is biztosított a kerékpározás lehetősége. Ami egyébként szakmailag is indokolt, hiszen ha valaki a Margit körútról kíván kerékpározni a Szent István körút felé, akkor ezt normális körülmények között ne kétszer a zebrán átmenve tudja csak megtenni. A kompromisszumos megoldás tehát, amit ez az előterjesztés javasol, egy olyan közös gyalog- és kerékpárút kialakítása, amely nem ellenkezik a Nemzeti Közlekedési Hatóság határozatával, amelynek kijelölésére a Fővárosi Önkormányzatnak a jogszabályban foglalt lehetősége megvan, és amellyel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által elvárt indikátorokat teljesíteni tudjuk, így az európai uniós támogatás megmaradhat ezen a projekten, főleg ha a többi határozatot is elfogadja a Közgyűlés és sikerül a pénzügyi ütemezésben és az egyéb kérdésekben is megnyugtató válaszokat találni. Erre teszünk javaslatot. Ez egy olyan kompromisszum, ami a hatósági elvárásoknak való megfelelést, az uniós támogatás megtartását és a kerékpáros szempontok figyelembevételét is próbálja a mostani helyzetben a lehető legjobb kompromisszumként szolgálni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Itt van a teremben az egyik kerékpáros szövetség vezetője, László János úr. Tekintettel a módosító javaslatra, megkérdezem, kíván-e szólni a Közgyűléshez. (László János: Igen.) Tessék!

LÁSZLÓ JÁNOS, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke: Köszönöm a szót és a lehetőséget, főpolgármester úr. Szeretettel üdvözlöm önöket. Vitézy Dávid szavaihoz csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a lényeg az, amit a végén mondott: itt igazi jó megoldás nem születhet, azt valamikor 2006-ban kellett volna a tervezés során létrehozni. Kényszerben vagyunk, olyan kényszerben, amiben azt a megoldást kell megtalálnunk, ami a legjobb a mostani helyzetben. Azt hisszük, elfogadható még az a megoldás is, hogy osztatlan kerékpárút legyen a déli oldalon. Önöknek tudniuk kell, hogy jogilag nem jelölhetnek ki egyirányúnak egy osztatlan kerékpárutat – ez egy furcsa helyzet –, ezért számolni kell vele, hogy ott keresztül-kasul fognak ellenirányba is kerékpározni a kerékpárosok, még akkor is, ha a Balassi utcai oldalról lehet csak felhajtani, de ezzel számolni kell.
Mi azt javasoljuk, hogy egészítsük ki ezt azzal - s ehhez talán nem is kell a Közgyűlés döntése, remélem, hogy a szakemberek ebben egyet fognak érteni -, hogy élve az új KRESZ lehetőségeivel oldjuk fel a déli oldali osztatlan kerékpárútnak a kötelező használatát, tegyük lehetővé, hogy aki akar és tud, az haladhasson az úttesten. Ezzel csökkentjük a járda kerékpáros terhelését - ha szabad ezt mondanom -, nyugodtabban és könnyebben lehet gyalogolni, mert nekünk, akik a kerékpáros érdekeket védjük, természetesen soha nem jutott eszünkbe az, hogy a járda kárára kellene a kerékpáros közlekedést kijelölni. Mi akkor tudunk egyetérteni ezzel a javaslattal, ha ennek a kötelező használatát, amire lehetőség van, megszüntetjük.
Nagyon szépen köszönöm, hogy szólhattam.

ELNÖK: Köszönöm szépen és köszönöm a Közgyűlés hozzájárulását, hogy László úr szólhasson. Még egyszer Szabó György képviselő úrnak adok szót.

SZABÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm a szót. Értem a kerékpárosok és az LMP álláspontját, de valamikor a gyalogosok együtt közlekedtek a kerékpárosokkal és ez nem volt konfliktusmentes. Ennek eredményeként születtek az úgynevezett kerékpársávok, amelyekre jelentős összeget költ a főváros, jelentős és horribilis összeget költ az ország. Ez ugyanolyan, mint az akadálymentesítés. Egyébiránt vannak dolgok, amiket jó lenne figyelembe venni, illetve nem figyelmen kívül hagyni. Ilyen például az, hogy Magyarországon jobboldali közlekedés van, és az autók, még ha szeretnének, akkor sem mehetnek át a baloldalra, legalábbis nem kockázatmentesen.
Egyébiránt felhívom a kerékpáros szövetség jelen lévő elnökének a figyelmét arra, hogy jelen pillanatban is a Margit híd az a bemutatóhely, ahol ez idáig az építés alatt is volt lehetőség kerékpárral közlekedni. Ez kellőképpen konfliktust is okozott, mert a gyalogos forgalom megmaradt, és a kerékpárosok annak ellenére felültek a kerékpárra, hogy kint volt a tábla: kérjük a kerékpárosokat, hogy legyenek nem ráülve, hanem tolva átvinni a kerékpárt a biztosított úton.
Egyébiránt nem szeretném ezt az egész Margit híd kérdést csak kerékpárra szűkíteni, mert van itt még bőven – például a szobrokkal kapcsolatban is – anomália. Sokkal fajsúlyosabb dolgokra is próbál a főváros vezetése megoldást találni.
E tekintetben nem érzem azt, hogy itt a kerékpárral ennyit kellene foglalkozni, tehát a magam részéről is visszavonom a további kerékpáros megszólalásomat. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Még Somfai Ágnes képviselő asszonynak adok szót, aztán szavazni kezdünk.

SOMFAI ÁGNES (LMP): Azt gondolom, hogy egy ekkora nagyságú, Budapest életében ekkora jelentőséggel bíró városfejlesztési projekt akkor lehet sikeres, ha mindenki az átadás után úgy érzi, hogy az érdekeit figyelembe vették, és egy kompromisszumos megoldás születik.
Nem szeretnék reagálni Szabó György felvetéseire, itt az EU-s indikátor miatt kényszerpályák vannak. Azt gondolom, reagálva a Magyar Kerékpáros Klub elnökének felvetésére, hogy akkor döntünk helyesen, ha garanciákat adunk arra, hogy a jelzett igény, miszerint piktogram kerüljön felfestésre az úttestre, akkor járunk el helyesen, ha erre garanciákat is adunk.
Éppen ezért egy módosító indítványt szeretnék a tisztelt Közgyűlés elé benyújtani, ezt mindjárt oda is fogom adni…

ELNÖK: Bocsánat, a saját módosítóját módosítja?

SOMFAI ÁGNES (LMP): Még egy módosító indítványt szeretnék benyújtani.

ELNÖK: Tessék szíves lenni átadni nekünk.

SOMFAI ÁGNES (LMP): Jó. Felolvassam esetleg?

ELNÖK: Esetleg.

SOMFAI ÁGNES (LMP): Jó. Tehát a Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Margit híd déli oldalon forgalomtechnikai kezelőként kerékpáros piktogramok felfestését tartja szükségesnek, és felkéri a főpolgármestert, hogy erről intézkedjen.
Az előbb elhangzott beszédben erre történt utalás, hogy ez egy jó megoldás lenne. Azt gondolom, hogy itt az egyeztetések nem voltak teljes körűek, és egy ilyen gesztus garanciákat tudna nyújtani arra, hogy mindenki elégedettebben távozzék, és amikor átadjuk a hidat, akkor jobban tudjuk használni.

ELNÖK: Azt szeretném kérni, hogy egyezzen bele, hogy egyeztetnem kelljen, ne intézkednem, mert a végén még ketten fogjuk felfesteni a piktogramokat. (Derültség.)

SOMFAI ÁGNES (LMP): Szerintem az egy jó alkalom lenne, akár így, közgyűlési szinten.

ELNÖK: Megegyezünk akkor az „egyeztessen” szóban?

SOMFAI ÁGNES (LMP): Igen.

ELNÖK: Köszönöm. Elkezdjük a szavazást. Először Somfai Ágnes képviselő asszony most elhangzott 2. számú módosítójáról jelenteném be, hogy nem kell szavaznunk, mert azt befogadtam. Vagyis mivel nem én vagyok az előterjesztő, főpolgármester-helyettes urat kérdezem, hogy befogadja-e a 2. számú módosító javaslatot.

ELŐADÓ: Nagyon meglepő lesz a válaszom: igen, befogadom.

ELNÖK: Ezek után kérem, hogy Somfai Ágnes képviselő asszony 1. számú módosító javaslatáról szavazzunk, amit az előterjesztő nem fogadott be és a Kerékpáros Szövetség vezetője is kritikával fogadott. Tehát erről szavazzunk! Indítható a gép. (Szavazás.)

H a t á r o z a t
a Fővárosi Közgyűlés

2207/2010.(XI.24.) nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítvá-
Főv.Kgy.h. nyát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Fővárosi Közgyűlés 1731/2009. (X. 12.) számú határozatában szereplő műszaki megoldás, a déli oldali járdán vezetett egyirányú kerékpárút megvalósítása érdekében. Ennek műszaki megoldása teljes mértékben igazodjon a kerékpáros érdekvédelmi szervezetekkel korábban egyeztetett tervekhez. A hídfőknél a csatalakozó kerékpáros infrastruktúrát az irányhelyes haladás követelményei szerint, minden szükséges irányba csatlakozást nyújtva, a csomópontok biztonságos kialakítására különösen ügyelve kell kialakítani és a kiviteli terveken átvezetni. A Közgyűlés felkéri továbbá a főpolgármestert az Irányító Hatóság tájékoztatására.”
(3 igen, 17 ellenszavazat, 9 tartózkodás)

ELNÖK: Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 17 ellenszavazat és 9 tartózkodás mellett a Közgyűlés ezt a módosító javaslatot nem fogadta el.
Most pedig Szabó György frakcióvezető úr kérésére pontonként szavazunk a határozati javaslatokról. Mindenki előtt ott vannak a határozati javaslatok?
Először az 1. számú határozati javaslatról kérem, hogy döntsön a Közgyűlés. Indítható a gép. (Szavazás.)

H a t á r o z a t
a Fővárosi Közgyűlés

2208/2010.(XI.24.) úgy dönt, hogy az ideiglenes forgalomba helye-
Főv.Kgy.h. zésre tekintettel indokolt a szerződés lezárásához kapcsolódó elszámolás érdekében a kivitelezővel történő tárgyalások megkezdése. Felkéri a főpolgármestert, hogy az általa kijelölt tárgyalódelegáció útján ezen tárgyalások lefolytatására intézkedjen, azzal, hogy a tárgyalásokat lezáró megállapodás tervezetet terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
(27 igen, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

ELNÖK: 27 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a Közgyűlés ezt elfogadta.
Kérem, hogy a 2. számú határozati javaslatról döntsenek! Indítható a gép. (Szavazás.)

H a t á r o z a t
a Fővárosi Közgyűlés

2209/2010.(XI.24.) támogatja a déli oldali kerékpáros közlekedés
Főv.Kgy.h. biztosítását a Margit híd déli járdáján elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút megvalósításával, továbbá biztosítani kívánja a mindkét oldali kerékpárút hídfőkben történő biztonságos levezetését, mindennek a kiviteli tervekben történő átvezetését és felkéri a főpolgármestert az Irányító Hatóság tájékoztatására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
(26 igen, 3 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

2210/2010.(XI.24.) Úgy dönt, hogy a Margit híd déli oldalon forga-
Főv.Kgy.h. lomtechnikai kezelőként kerékpáros piktogramok felfestését tartja szükségesnek, és felkéri a főpolgármestert, hogy erről egyeztessen.
(26 igen, 3 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

ELNÖK: 26 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett, 1 tartózkodással elfogadta a Közgyűlés.

Forrás:

http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=tirhidden&command=showagendaitem...

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítások mentése” gombbal rögzíthető.
1
Kisember képe

Valahogy Parkinson jutott az

Valahogy Parkinson jutott az eszembe...
--------------------------
www.barzongorista.eu

2
j_gergo képe

Nagyon tanulságos, köszi,

Nagyon tanulságos, köszi, hogy felraktad. Óriási eredmény (ha megvalósul) a piktogram az útra, és nagyon jól taktikázott az MK, az érvelés tökéletes.

Valamint elképesztő belegondolni, hogy egy sima útszélesítés+kerékpársáv helyett milyen bonyodalmakat és gányolásokat történnek. A világ legegyszerűbb dolga lett volna két sáv, a híd összköltsége mellett az útpálya szélesítésének túl magas ára nevetséges kifogás. Most meg született egy olyan bonyolult megoldás, amit tapasztalt városi biciklisek se fognak átlátni. Északon kötelező kétirányú (max 40 km/h, elvileg...), délen nemkötelező kétirányú (max 20 km/h), + úttest, + a lehajtók kuszasága (kinek van elsőbbsége kérdések...).

"továbbá biztosítani kívánja a mindkét oldali kerékpárút hídfőkben történő biztonságos levezetését, "

Na ebből a biztonságos levezetésből összesen 4 db kéne hogy legyen (Északi lehajtó, felhjajtó, déli lehajtó, felhajtó), de mindössze egyet láthatunk ma (az északi lehajtót, amit én meglepően jónak tartok így ránézésre). Akkor ezek szerint a többi hármat utólag fogják belegányolni, szétverve a már elkészült járdaszegélyeket? És mikor? Ugye nem a hídfők zebrájára fogják rávezetni a kerékpárutat? Mert azt az Erzsébet tér-Bajcsy vagy épen a Széna tér zebrafelállóiból tudjuk, hogy mit jelent, a gyalogosok a legrövidebb utat választják, és tuti, hogy a kerékpárúton fognak ácsorogni zöldre várva.)

Különösen érdekelne a pesti oldal északi lehajtójának megoldása, mert azt kötelező is használni (a déli oldal nem olyan fontos, úgyse használom). Jövök a Szt. István körútról, hogyan jutok fel a kerékpárútra járdázás és bringáról leszállás nélkül?

3
beked képe

A bringaúton a max az 30

A bringaúton a max az 30 és nem 40.
Az viszont érdekes, amit mondasz, miszerint csak egy lehajtót csináltak meg... Kíváncsi leszek, bár nagyon ritkán használom a Margit-hidat.

Beke Dávid

4
Pontagy képe

ja, bringagyalogon meg 10

ja, bringagyalogon meg 10 km/h a megengedett

jó ez, hogy megint a bringások feje fölött döntenek, közben igérnek fűt-fát. Asszem az összes politikus elmehet a picsába

5
beked képe

A bringagyalogon 20 a

A bringagyalogon 20 a megengedett, de a kerékpáros a gyalogos forgalmat nem zavarhatja és nem veszélyeztetheti...így gyakorlatilag nem lehet 20-al menni, ami kb az átlagos utazósebesség kerékpáron, de ez is 4-szer több mint a nem sétatempójú gyalogos sebessége gyalog...

Beke Dávid

6
Pontagy képe

több helyen is láttam

több helyen is láttam 10-es táblát, az mekkora szakaszra vonatkozik?

7
beked képe

őőőőő én

őőőőő én általánosságban beszéltem, azt nem láttam/ tudtam, hogy lesz ott korlátozás (szerintem nagyon helyesen).

Beke Dávid

8
Pontagy képe

itt csak ennyi van: "Margit

itt csak ennyi van:
"Margit híd déli járdáján elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút megvalósításával, továbbá biztosítani kívánja a mindkét oldali kerékpárút hídfőkben történő biztonságos levezetését, mindennek a kiviteli tervekben történő átvezetését és felkéri a főpolgármestert az Irányító Hatóság tájékoztatására."

úgysem lehet szerintem 20-al menni, a gyalogok miatt. Tévedjek.

9
er13a18 képe

hiteles dokumentum, ehhe...

hiteles dokumentum, ehhe... lol!
LÁSZLÓ JÁNOS, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke: Köszönöm a szót és a lehetőséget, főpolgármester úr.
vagy fel kéne tenni a kérdést, János, mióta? :)

10
László János képe

Valahogy azon a pulpituson

Valahogy azon a pulpituson sosem sikerül a nevünket helyesen mondani! A Demszky alapozta, a Tarlós csak építgeti tovább.

László János
www.kerekparosklub.hu

11
Vegha képe

Nem olvastam végig, nincs

Nem olvastam végig, nincs türelmem. Már az LMP-s nőci felszólalásakor eldurrant az agyam: ez tényleg így működik ma ebben az országban? Ott, a városházán, a közlekedéshez jottányit sem konyító fehéringes seggfejek döntenek arról, hogy emberek hogy fognak közlekedni ? Ilyen tényleg létezik ?

12
SzCiklon képe

Mi a bajod az LMP-s "nőci"

Mi a bajod az LMP-s "nőci" hozzászólásával?
(aki mellesleg közgazdász és környezeti menedzser, urbanista, és szívén viseli a kerékpározás ügyét)
****
Belvárkodj, korzózz, szereld meg a bringád, és mindenhová csak stílusosan!

13
Vegha képe

Semmi bajom a

Semmi bajom a hozzászólásával, a szituációt kifogásoltam.

14
László János képe

talán meglepő Neked, de a

talán meglepő Neked, de a képviselőknek ez a dolga! Mármint hogy előzetesen a mögötte álló szakemberekkel konzultáljon, és ennek alapján kidolgozza a saját javaslatát. Itt ez történt, bár mindig ez lenne a menet, mondjuk a Parlamentben is.

László János
www.kerekparosklub.hu

15
Vegha képe

Azt nem értem, hogy miért

Azt nem értem, hogy miért számít az ő javaslata, amikor a mögötte álló szakembereknek - feltételezem - az a munkájuk, hogy ezeket töviről-hegyire kidolgozzák. Azt gondoltam ez úgy működik, hogy ők (a szakik) letesznek az asztalra egy (vagy több) javaslatot, tanulmányt, amit utána a hozzá nem értők elfogadnak vagy elvetnek; igen vagy nem.
Nem értem hogy a politikusoknak miért van jogosultságuk beleszólni olyanba, ami nem az ő feladatuk.

16
Kisember képe

Az még hagyján. De ha

Az még hagyján. De ha hülyeséget csinál, nem ő állja a cehhet.
Na itt a legnagyobb baj.

--------------------------
www.barzongorista.eu

17
SzCiklon képe

Mondjuk a budapest.hu

Mondjuk a budapest.hu honlapon a jegyzőkönyv linkjénél "kerékpársáv a járdán" szöveg szerepel. Jaj, a szemem!
****
Belvárkodj, korzózz, szereld meg a bringád, és mindenhová csak stílusosan!

18
jurta képe

Elnézve a teljes

Elnézve a teljes jegyzőkönyvet, mire a második módosító javaslat tartalmáról (kerékpáros nyom) szavaztak (személyeskedő vitákkal teli délelőtt után, sokkal súlyosabb Margit hídi témák között, elnök által befogadva, közvetlenül ebéd előtt fél kettőkor - 26 igen, 3 nem, 1 t), szerintem már senki nem figyelt. Lehet, hogy így jártunk jól? :-)

Nem tudom, miért docx-ben kell egy közigazgatási honlapra felrakni egy saját készítésű, közérdekű, nyilvános anyagot.

Jávor Tamás
Budapest-Hegyvidék

19
jurta képe

"SOMFAI ÁGNES (LMP): Még

"SOMFAI ÁGNES (LMP): Még egy módosító indítványt szeretnék benyújtani.
[...]
SOMFAI ÁGNES (LMP): Jó. Tehát "a Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Margit híd déli oldalon forgalomtechnikai kezelőként kerékpáros piktogramok felfestését tartja szükségesnek, és felkéri a főpolgármestert, hogy erről intézkedjen."
[...]

ELNÖK: Azt szeretném kérni, hogy egyezzen bele, hogy egyeztetnem kelljen, ne intézkednem, mert a végén még ketten fogjuk felfesteni a piktogramokat. (Derültség.)

SOMFAI ÁGNES (LMP): Szerintem az egy jó alkalom lenne, akár így, közgyűlési szinten."

:-)

Jávor Tamás
Budapest-Hegyvidék

20
Pontagy képe

ebből nekem az jön le,

ebből nekem az jön le, hogy szarnak az egészre: lefutják a kötelező köröket, az ellenzék tudja, hogy egy módosítóval sem érnek el semmit, de beadják, a többség pártkatonái megszavazzák, jegyzőkönyv lezárva, és kész.

a bringások meg megint át lettek hajítva a palánkon, nájsz.

21
hf képe

a módosító indítványban

a módosító indítványban nem szerepel, h a piktogramok az útra kerüljenek. remélem ebből nem lesz gond.

22
CsImre képe

Ebben az országban?

Ebben az országban? Szerinted?

CSI